Rottneros

Ny och stark finansiell bas för offensiva och lönsamma investeringar

 

Årsstämma 2017

Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org. nr 556013-5872, kallas till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 14.00 på Kvarnen, Kvarngatan, i Söderhamn. Registrering till årsstämman börjar klockan 13.30.

Program för aktieägare

Före årsstämman erbjuds visning av Vallviks Bruk i Söderhamn. Busstransport från Stockholm till Vallviks Bruk samt återtransport till Stockholm efter årsstämman kommer att arrangeras för de aktieägare som önskar att delta i fabriksvisningen och årsstämman. Buss avgår från Cityterminalen i Stockholm. Aktieägare som inte åker från Stockholm och som före årsstämman önskar delta i fabriksvisningen är välkomna till Kvarnen för gemensam transport till visningen. Önskad busstransport från Stockholm respektive deltagande i fabriksvisning ska anmälas i samband med anmälan till årsstämman.

Kl. 08.15 Buss från Cityterminalen i Stockholm till Vallviks Bruk i Söderhamn

Kl. 10.30 Gemensam transport från Kvarnen till Vallviks Bruk

Kl. 13.00 Lunch och tilltugg på Kvarnen för samtliga deltagare

Kl. 13.30 Registrering till årsstämman

Kl. 14.00 Årsstämman öppnas

 

Anmälan till årsstämma 2017