Rottneros

Sikte på framtiden för nya biorelaterade produkter

 

Om oss

Rottneros affärsidé är att vara en oberoende och flexibel leverantör av högkvalitativ, kundanpassad pappersmassa. Denna affärsidé bygger på de framgångsfaktorer som styrelse och ledning identifierat, nämligen att vara ett kundbehovsstyrt och renodlat företag med effektiv produktion.

Vision

Rottneros ska uppfattas som marknadens ledande alternativ för att möta krävande massakunders behov.

Affärsidé

Rottneros affärsidé är att vara en oberoende, flexibel leverantör av högkvalitativ, kundanpassad avsalumassa.

Rottneros ska möta kundernas krav genom att tillhandahålla aktiv produktutveckling och ett attraktivt serviceerbjudande

Mål & Strategier

Rottneros övergripande mål är att nå en uthållig lönsamhet och ge en god avkastning för koncernens aktieägare.

Lönsam tillväxt skapas genom

  • Fokus på utvalda nischer
  • Ökad produktivitet
  • Ökad volym
  • Ledande på service
  • Ökad säkerhet

 

Koncernchefen kommenterar

Läs koncernchefens senaste kommentar om verksamheten.

Läs mer

Rottneros i korthet

Rottneros har en produktionskapacitet på cirka 350.000 ton massa per år.

Läs mer