Rottneros

Your pulp Company

 

Hållbarhet

Relationen med våra intressenter är mycket viktig för oss på Rottneros. Vi anstränger oss för att agera ansvarsfullt gentemot dem som är beroende av oss och som vi också är beroende av. Det är endast tillsammans med våra intressenter som vi kan skapa långsiktigt aktieägarvärde, välstånd och livskvalitet.

Vi värnar om de mänskliga rättigheterna, om den gemensamma miljön och om en hållbar utveckling. Vår människosyn utgår alltid från alla människors lika värde och respekt för den individuella integriteten.

Global Reporting Intiative

Global Reporting Initiative (GRI) är det mest erkända  ramverket för redovisning och rapportering av hållbarhetsinformation.

Läs mer