Rottneros

Leverantör av pappersmassa för krävande kunders behov

 

Bruken

Vallviks Bruk AB
820 21 Vallvik
Tel: 0270-620 00
Fax: 0270-692 10

Rottneros Bruk
686 94 Rottneros
Tel: 0565-176 00
Fax: 0565-176 80