Rottneros

Sikte på framtiden för nya biorelaterade produkter

 

Marknad

Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Vår uppgift är att förse våra kunder med massaapplikationer som stärker deras marknadsposition och lönsamhet. Inom området slipmassor för den öppna marknaden är vi den enskilt största globala aktören.

Rottneros produkter återfinns över hela världen. Ett finmaskigt nätverk av agenter och andra partners förser världsmarknaden med våra lösningar. Tyngdpunkten för Rottneros försäljning ligger på Europa, USA och mindre volymer till vissa asiatiska marknader. 

Omsättningens geografiska fördelning 2014