Rottneros

Ny och stark finansiell bas för offensiva och lönsamma investeringar

 

Våra bruk

Rottneroskoncernen producerar pappersmassa vid två massabruk. I Vallvik tillverkas kemisk massa, medan bruket i Rottneros i Värmland producerar mekanisk massa. Vid Rottneros Bruk finns en mindre tillverkning av livsmedelsförpackningen SilviPak inom dotterbolaget Rottneros Packaging. Koncernen har även ett vedförsörjningsbolag i Lettland.

Rottneros Bruk

Vid Rottneros Bruk tillverkas mekaniska massor av de två kategorierna CTMP och slipmassa. Massorna, som i sig finns i ett 25-tal olika produktvarianter med olika egenskaper, utgör cirka 40 % av koncernens produktion. Bruket har en tillverkningskapacitet på cirka 150 000 ton per år vilket gör bruket till en av världens största producenter av mekanisk avsalumassa. Under 2014 producerades cirka 133 000 ton. Bruket har cirka 100 medarbetare.

Vallviks Bruk

Vid Vallviks Bruk tillverkas långfibrig sulfatmassa av två kvaliteter: helblekt sulfatmassa ECF (Elemental Chlorine Free) och oblekt sulfatmassa UKP (Unbleached Kraft Pulp). Fabriken har en tillverkningskapacitet på cirka 250 000 ton per år och cirka 185 medarbetare. Under 2014 producerades 211 300 ton.

SIA Rottneros Baltic

Rottneros svenska bruk importerar en del av sin råvara från i huvudsak Lettland via det egna dotterbolaget SIA Rottneros Baltic. Denna import går främst till Vallviks Bruk.
SIA Rottneros Baltic är en strategisk del i Rottneroskoncernens råvaruförsörjning. Bolaget kan också bidra till anskaffning av vedråvara från övriga Baltikum, Ryssland och Vitryssland.

Antalet anställda i Lettland är 3.