Rottneros

Ny och stark finansiell bas för offensiva och lönsamma investeringar

 

Karriär

Att arbeta på Rottneros innebär att ständigt vara lyhörd för vad kunden förväntar sig. Inte endast avseende den vara kunden köper i form av värdeskapande nyckelparametrar som kvalitet, teknisk support och logistik, utan även i form av flexibilitet, servicekänsla och personligt bemötande.

Vi är helt beroende av att våra medarbetare har ett kundorienterat synsätt och inte bara är förberedda, utan också beredda på att anpassa sig efter de för stunden rådande förutsättningarna.

Korta beslutsvägar och att besluten tas på rätt nivå är grundförutsättningar. Som stöd och vägledning i dessa situationer har vi sex ledord:

  • Affärsmässighet
  • Lönsamhet
  • Konjunkturanpassning
  • Flexibilitet
  • Tydlighet
  • Ett Rottneros

Hos oss är du inte en i mängden, och för dig som har viljan, ambitionen och ett öppet sinnelag finns alla möjligheter att göra din röst hörd.