Rottneros

Leverantör av pappersmassa för krävande kunders behov

 

Lediga tjänster

Följande tjänster finns att söka. Mer information finns i respektive pdf.

Rottneros AB

Vallviks Bruk

Chef för centralt och mekaniskt underhåll

Säkerhetschef

Projektledare

Rottneros Bruk

Driftingenjör

HR-generalist

Utvecklingsingenjör