Rottneros

Sikte på framtiden för nya biorelaterade produkter

 

Länkar

Kollegiet för svensk bolagsstyrning
www.bolagsstyrningskollegiet.se

Skogsindustrierna
www.skogsindustrierna.org

Foex
www.foex.fi

Cepi
www.cepi.org

SKGS (Skogen, kemin, gruvorna och stålet)
www.skgs.org

SilviPak
www.silvipak.com