Rottneros

Ny och stark finansiell bas för offensiva och lönsamma investeringar

 

Länkar

Kollegiet för svensk bolagsstyrning
www.bolagsstyrningskollegiet.se

Skogsindustrierna
www.skogsindustrierna.org

Foex
www.foex.fi

Cepi
www.cepi.org

SKGS (Skogen, kemin, gruvorna och stålet)
www.skgs.org

SilviPak
www.silvipak.com