Rottneros

Ny och stark finansiell bas för offensiva och lönsamma investeringar

 

Rottneros i korthet

Rottneros producerar avsalumassa, det vill säga pappersmassa som säljs på den öppna marknaden, till skillnad mot massa som produceras vid fabriker med integrerad pappersproduktion.

Rottneros produktionskapacitet uppgår till knappt 350.000 ton massa per år vid två bruk i Sverige. Vallviks- och Rottneros bruk.

Rottneros hade ca 300 medarbetare under 2015, varav flertalet i Sverige och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor.

Rottnerosaktien är sedan november 1987 noterad på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.

Faktablad:

Relaterade filer: