Koncernledning

VD/Koncernchef leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. 

Lennart Eberleh
VD och koncernchef

Lennart Eberleh

Lennart Eberleh
VD och koncernchef

Anställd

Sedan 2016

Utbildning

Civilingenjör

Född

1969

Aktieinnehav

251 000 aktier

Monica Pasanen
CFO

Monica Pasanen

Monica Pasanen
CFO

Anställd

Sedan 2022

Utbildning

Ekonomie magister, MBA

Född

1963

Aktieinnehav

25 000 aktier

Kasper Skuthälla
Marknads- och affärsutvecklings­direktör

Kasper Skuthälla

Kasper Skuthälla
Marknads- och affärsutvecklings­direktör

Anställd

Sedan 2017

Utbildning

Ekonomie magister

Född

1978

Aktieinnehav

150 000 aktier

Peter Sävelin
COO

Peter Sävelin

Peter Sävelin
COO

Anställd

Sedan 2019

Utbildning

Civilingenjör kemiteknik

Född

1963

Aktieinnehav 

Inget

Ida Mörtsell
HR & Kommunikationsdirektör

Ida Mörtsell

Ida Mörtsell
HR & Kommunikationsdirektör

Anställd

Sedan 2014

Utbildning

Född

1984

Aktieinnehav

10 200 aktier

Pär Skinnargård
Virkesdirektör Rottneros AB, vd Nykvist Skogs

Pär Skinnargård

Pär Skinnargård
Virkesdirektör Rottneros AB, vd Nykvist Skogs

Anställd

Sedan 2020

Utbildning

Skogstekniker

Född

1967

Aktieinnehav

4 850 aktier

Nils Hauri
Direktör innovation och strategiska projekt

Nils Hauri

Nils Hauri
Direktör innovation och strategiska projekt

Anställd

Sedan 2007

Utbildning

Civilingenjör, Kemiteknik

Född

1981

Aktieinnehav

8 000 aktier

Anna Jonhed
VD Rottneros Packaging

Anna Jonhed

Anna Jonhed
VD Rottneros Packaging

Anställd

Sedan 2024

Utbildning

Ph.D. i kemiteknik 

Född

1975

Aktieinnehav

1 000 aktier

Anders Persson
Direktör strategisk utveckling

Anders Persson

Anders Persson
Direktör strategisk utveckling

Anställd

Sedan 2024

Utbildning

MSc Engineering and Executive MBA

Född

1973

Aktieinnehav

0

Kanske är du också intresserad av ...