Koncernledning

VD/Koncernchef leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. 

Lennart Eberleh
VD och koncernchef

Lennart Eberleh

Lennart Eberleh
VD och koncernchef

Anställd

Sedan 2016

Utbildning

Civilingenjör

Född

1969

Aktieinnehav

251 000 aktier

Monica Pasanen
CFO

Monica Pasanen

Monica Pasanen
CFO

Anställd

Sedan 2022

Utbildning

Ekonomie magister, MBA

Född

1963

Aktieinnehav

12 500 aktier

Kasper Skuthälla
Marknads- och affärsutvecklings­chef

Kasper Skuthälla

Kasper Skuthälla
Marknads- och affärsutvecklings­chef

Anställd

Sedan 2017

Utbildning

Ekonomie magister

Född

1978

Aktieinnehav

100.000 aktier

Peter Sävelin
COO

Peter Sävelin

Peter Sävelin
COO

Anställd

Sedan 2019

Utbildning

Civilingenjör kemiteknik

Född

1963

Aktieinnehav 

Inget

Ida Mörtsell
Chef HR & Kommunikation

Ida Mörtsell

Ida Mörtsell
Chef HR & Kommunikation

Anställd

Sedan 2014

Utbildning

Född

1984

Aktieinnehav

10 200 aktier

Pär Skinnargård
Virkeschef och VD Nykvist Skogs AB

Pär Skinnargård

Pär Skinnargård
Virkeschef och VD Nykvist Skogs AB

Anställd

Sedan 2020

Utbildning

Skogstekniker

Född

1967

Aktieinnehav

4 850 aktier

Nils Hauri
Chef innovation och strategiska projekt

Nils Hauri

Nils Hauri
Chef innovation och strategiska projekt

Anställd

Sedan 2007

Utbildning

Civilingenjör, Kemiteknik

Född

1981

Aktieinnehav

8 000 aktier

Jesper Jansson
Platschef Rottneros Packaging

Jesper Jansson

Jesper Jansson
Platschef Rottneros Packaging

Anställd

Sedan 2020

Utbildning

Född

1990

Aktieinnehav 

Inget

Kanske är du också intresserad av ...