Rottneros finansiella mål

Hamnen_Vallviks_bruk_lastning

Starka finanser, goda kundrelationer, hög massakvalitet
och stabilt växande produktion är några av våra framgångsfaktorer för en långsiktig tillväxt
och uthållig lönsamhet.

Till övriga hållbarhets­mål

  • Vi ska minska beroendet av variationer i massapriser och valutakurser genom att bredda affärsbasen och öka andelen intäkter som inte kommer från
    massaförsäljning. 
  • Vi motverkar inflation inom fasta kostnader genom att ha en årlig tillväxt av produktionsvolymen. 
  • Vi ska upprätthålla vår robusta balansräkning och starka soliditet. 
  • Vi ska ha en god utdelning till aktieägarna. 
  • Relationerna med våra kunder ska vara långa och nära.
  • Vi ska sälja mer till våra utvalda nischer genom att ha ett stabilt produktionsflöde och en jämn och hög massakvalitet.
Finansiella mål 2022 års utfall
46%
Utdelning av nettoresultat

En robust balansräkning ger möjlighet till god utdelning till aktieägarna. Under året uppgick utdelningen till 46 procent vilket låg inom vårt långsiktiga mål på mellan 30 och 50 procent av nettoresultatet.

+0,5%
Årlig tillväxt

Rottneroskoncernens produktion ökade totalt under 2022 jämfört med året innan, men höga elpriser medförde begränsningar i produktionen.

Det långsiktiga målet är en årlig tillväxt av produktionsvolymen med 3 procent för att motverka inflation inom fasta kostnader.

9,3%
Alternativa intäksflöden

Under året steg andelen intäkter som inte kommer från försäljning av massa till 9,3 procent jämfört med 7,2 föregående år. Under 2023 är målet att vi ska nå 10 procent.

Genom att öka andelen intäkter som inte kommer från massaförsäljning minskas beroendet av variationer i massapriser och valutakurser.

Soliditet historisk

Ett rekordstarkt 2022 gav en soliditet på hela 66 procent och en stark balansräkning. Rottneros långsiktiga mål är över 50 procent för att upprätthålla den starka soliditeten och den låga skuldsättningsgraden.

Kundnöjdhet

Genom en kombination av flexibilitet och att ha en hög och jämn massakvalitet skapar vi maximalt värde för våra kunder. Rottneros servicenivå inom teknisk kundtjänst, våra logistiklösningar samt långa och nära kundrelationer ger oss en stark position på marknaden som få konkurrenter kan utmana. Koncernens breda produktpalett och korta beslutsvägar gör oss snabbfotade och flexibla.

Kanske är du också intresserad av...