Elektrotekniska applikationer

vindkraft

Världsledande nischproducent av massa till elektrotekniska applikationer

Rottneros är en världsledande leverantör av massa, ofta kallad E-massa, för användning i de mest krävande elektrotekniska isolationsmaterial. Den är extremt ren och vältvättad och har utvecklats ända sedan mitten av 1990-talet för att uppnå sin låga ledningsförmåga.

undefined

E-massan Robur Flash UKP används till elektriska isolationsmaterial

E-massan tillverkas av sulfatmassa som produceras vid Vallviks Bruk och finns i ett flertal utföranden. Den används i produkter som ställer höga krav på renhet och isolerade egenskaper. Den renaste massatypen marknadsförs under namnet Robur Flash UKP-E och används till bland annat isolering i transformatorer och högspänningskablar på havsbotten, transformatorboard och kondensatorpapper.

Mer om Robur Flash UKP
undefined

Elbilar och omställningen till förnybara energikällor driver på utvecklingen

Elektriska bilar tar över marknaden och gör att det behövs ny infrastruktur för att klara behovet av laddning. E-massa fungerar utmärkt som elektriskt isolationsmaterial, i exempelvis laddstolpar. 

Även den pågående omställningen till förnyelsebara energikällor driver på efterfrågan av E-massa. Vindkraftverken ligger ofta långt ifrån elanvändarna vilket gör att en helt ny infrastruktur behöver byggas upp med nya transformatorer, där Rottneros produkter klarar kraven på låg ledningsförmåga av elektricitet.

Kontakt

Cristina Sjöberg
Försäljning
ROTTNEROS AB
Cristina Sjöberg
Försäljningschef, kemisk massa

Kanske är du också intresserad av ...