Prioriteringar

gran och tall

Rottneros strategier definierar våra långsiktiga mål och fokusom­råden. Strategiernas tydliga prioriteringsområden guidar oss i våra beslut och hjälper oss att åstadkomma de positiva förändringar vi önskar inom koncernen. Rottneros styr och följer upp verksamheten inom sex fokusom­råden fördelat på tre målområden. Mål och fokusom­råden är utformade med utgångspunkt i våra intressenters viktigaste krav.

Kanske är du också intresserad av ...