Aktiedata

Rottnerosaktiens aktuella kurs, graf och prestande.
Rottneros är sedan november 1987 noterad på Nasdaq Stockholm, ingår i Mid Cap-segmentet och klassas som ett bolag i segmentet Basic Resources. 

Aktieinformation

Aktiedata

Aktiegraf

Volume, thousands
[{"d":"2024-01-19","n":"Inbjudan till presentation av Rottneros bokslutskommuniké och rapport för Q4 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/inbjudan-till-presentation-av-rottneros-bokslutskommunike-och-rapport-for-q4-2023/"},{"d":"2024-02-01","n":"Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/rottneros-bokslutskommunike-januari-december-2023/"},{"d":"2024-02-19","n":"Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/kallelse-till-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2024-02-19","n":"Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2024","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-rottneros-ab-publ-infor-arsstamman-2024/"},{"d":"2024-02-19","n":"Klart med leverantörer till Rottneroskoncernens investering i förnyelsebar energi","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/klart-med-leverantorer-till-rottneroskoncernens-investering-i-fornyelsebar-energi/"},{"d":"2024-02-27","n":"Nytt varumärke ­­­- Spring by Rottneros markerar koncernens satsning på CTMP","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/nytt-varumarke--spring-by-rottneros-markerar-koncernens-satsning-pa-ctmp/"},{"d":"2024-02-28","n":"Rottneros årsredovisning 2023 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/rottneros-arsredovisning-2023-publicerad/"},{"d":"2024-03-18","n":"Vallviks Bruk missar miljömål","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/vallviks-bruk-missar-miljomal/"},{"d":"2024-03-20","n":"Kommuniké från årsstämma i Rottneros","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/kommunike-fran-arsstamma-i-rottneros/"},{"d":"2024-04-11","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2024","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q1-2024/"},{"d":"2024-04-25","n":"Rottneros delårsrapport januari-mars 2024","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2024/rottneros-delarsrapport-januari-mars-2024/"},{"d":"2023-10-09","n":"Rottneros förlänger med Sting Bioeconomy","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-forlanger-med-sting-bioeconomy/"},{"d":"2023-10-16","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q3-2023/"},{"d":"2023-10-26","n":"Rottneros delårsrapport januari-september 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-delarsrapport-januari-september-2023/"},{"d":"2023-12-13","n":"Anna Jonhed utsedd till vd för Rottneros Packaging","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/anna-jonhed-utsedd-till-vd-for-rottneros-packaging/"},{"d":"2023-12-14","n":"Rottneros investerar i Blue Ocean Closures","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-investerar-i-blue-ocean-closures/"},{"d":"2023-09-18","n":"Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Rottneros AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/valberedning-utsedd-infor-arsstamma-2024-i-rottneros-ab/"},{"d":"2023-07-21","n":"Rottneros delårsrapport januari-juni 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-delarsrapport-januari-juni-2023/"},{"d":"2023-07-10","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q2-2023/"},{"d":"2023-07-05","n":"Rottneros säkrar långsiktig förnybar energi för sin verksamhet från EnBW","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-sakrar-langsiktig-fornybar-energi-for-sin-verksamhet-fran-enbw/"},{"d":"2023-06-30","n":"Rottneros refinansierar befintliga långfristiga faciliteter med hållbarhets­länk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-refinansierar-befintliga-langfristiga-faciliteter-med-hallbarhetslank/"},{"d":"2023-04-27","n":"Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/kommunike-fran-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2023-04-26","n":"Rottneros investerar i förnyelsebar energi","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-investerar-i-fornyelsebar-energi/"},{"d":"2023-04-26","n":"Rottneros investerar för ökad produktion av CTMP","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-investerar-for-okad-produktion-av-ctmp/"},{"d":"2023-04-26","n":"Rottneros kompletterar sin långsiktiga finansiering med hållbarhets­länk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-kompletterar-sin-langsiktiga-finansiering-med-hallbarhetslank/"},{"d":"2023-04-26","n":"Rottneros delårsrapport januari-mars 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-delarsrapport-januari-mars-2023/"},{"d":"2023-04-17","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q1-2023/"},{"d":"2023-04-12","n":"Rottneros varslar 24 anställda vid Vallviks Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-varslar-24-anstallda-vid-vallviks-bruk/"},{"d":"2023-03-23","n":"Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-rottneros-ab-publ-infor-arsstamman-2023/"},{"d":"2023-03-23","n":"Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/kallelse-till-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2023-03-21","n":"Rottneros årsredovisning 2022 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-arsredovisning-2022-publicerad/"},{"d":"2023-02-17","n":"Rottneros tar nästa steg mot produktion av fibertråg i Polen","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-tar-nasta-steg-mot-produktion-av-fibertrag-i-polen/"},{"d":"2023-02-02","n":"Rottneros bokslutskommuniké januari–december 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/rottneros-bokslutskommunike-januaridecember-2022/"},{"d":"2023-01-19","n":"Inbjudan till presentation av Rottneros bokslutskommuniké och rapport för Q4 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2023/inbjudan-till-presentation-av-rottneros-bokslutskommunike-och-rapport-for-q4-2022/"},{"d":"2022-11-15","n":"Rottneros finansiella rapportering 2023","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/rottneros-finansiella-rapportering-2023/"},{"d":"2022-10-27","n":"Förhandlingarna om neddragningar vid Rottneros Bruk är nu klara","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/forhandlingarna-om-neddragningar-vid-rottneros-bruk-ar-nu-klara/"},{"d":"2022-10-27","n":"Rottneros delårsrapport januari-september 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/rottneros-delarsrapport-januari-september-2022/"},{"d":"2022-10-18","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2022 – korrigerat datum","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q3-2022--korrigerat-datum/"},{"d":"2022-10-18","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q3-2022/"},{"d":"2022-10-14","n":"Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/valberedning-utsedd-infor-arsstamma-2023-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2022-08-16","n":"Sliplinjen i Rottneros Bruk avvecklas, CTMP-produktionen planeras öka väsentligt","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/sliplinjen-i-rottneros-bruk-avvecklas-ctmp-produktionen-planeras-oka-vasentligt/"},{"d":"2022-08-12","n":"Förändring i Rottneros koncernledning","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/forandring-i-rottneros-koncernledning/"},{"d":"2022-08-09","n":"Sofia Hidén ny platschef på Rottneros Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/sofia-hiden-ny-platschef-pa-rottneros-bruk/"},{"d":"2022-07-22","n":"Rottneros delårsrapport januari-juni 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/rottneros-delarsrapport-januari-juni-2022/"},{"d":"2022-07-13","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q2-2022/"},{"d":"2022-06-20","n":"Inbjudan: Lär dig mer om högutbytesmassa","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/inbjudan-lar-dig-mer-om-hogutbytesmassa/"},{"d":"2022-06-09","n":"Rottneros samarbetar med Söderberg & Partners och RISE inom cirkulär ekonomi","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/rottneros-samarbetar-med-soderberg--partners-och-rise-inom-cirkular-ekonomi/"},{"d":"2022-04-28","n":"Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/kommunike-fran-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2022-04-28","n":"Rottneros delårsrapport januari-mars 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/rottneros-delarsrapport-januari-mars-2022/"},{"d":"2022-04-14","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q1-2022/"},{"d":"2022-03-22","n":"Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/kallelse-till-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2022-03-22","n":"Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2022","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-rottneros-ab-publ-infor-arsstamman-2022/"},{"d":"2022-03-22","n":"Rottneros årsredovisning 2021 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/rottneros-arsredovisning-2021-publicerad/"},{"d":"2022-02-23","n":"Erkännande av Rottneros hållbarhets­arbete","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/erkannande-av-rottneros-hallbarhetsarbete/"},{"d":"2022-02-10","n":"Rottneros och Arctic Paper investerar i en gemensam fabrik för fibertråg","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/rottneros-och-arctic-paper-investerar-i-en-gemensam-fabrik-for-fibertrag/"},{"d":"2022-02-04","n":"Rottneros bokslutskommuniké januari–december 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/rottneros-bokslutskommunike-januaridecember-2021/"},{"d":"2022-01-24","n":"Inbjudan till Rottneros delårsrapport för Q4 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2022/inbjudan-till-rottneros-delarsrapport-for-q4-2021/"},{"d":"2021-10-27","n":"Rottneros annonserar höjda priser på högutbytesmassa","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-annonserar-hojda-priser-pa-hogutbytesmassa/"},{"d":"2021-10-27","n":"Rottneros och KAPSU utvecklar ny plastfri förpackningslösning för drycker","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-och-kapsu-utvecklar-ny-plastfri-forpackningslosning-for-drycker/"},{"d":"2021-10-22","n":"Rottneros delårsrapport Juli-September 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-delarsrapport-juli-september-2021/"},{"d":"2021-10-22","n":"Rottneros och Arctic Paper samarbetar inom hållbara fibertråg i Polen","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-och-arctic-paper-samarbetar-inom-hallbara-fibertrag-i-polen/"},{"d":"2021-10-08","n":"Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/valberedning-utsedd-infor-arsstamma-2022-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2021-10-08","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q3-2021/"},{"d":"2021-09-22","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Rottneros AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-rottneros-ab/"},{"d":"2021-08-31","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2021-08-26","n":"Rottneros medverkar på Aktiespararnas Kvinnokväll","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-medverkar-pa-aktiespararnas-kvinnokvall/"},{"d":"2021-08-26","n":"Rottneros styrelse föreslår utdelning på extra bolagsstämma","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-styrelse-foreslar-utdelning-pa-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2021-07-22","n":"Rottneros delårsrapport januari-juni 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-delarsrapport-januari-juni-2021/"},{"d":"2021-07-14","n":"Rottneros ingår ny finansiering","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-ingar-ny-finansiering/"},{"d":"2021-07-12","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q2-2021/"},{"d":"2021-07-08","n":"Rottneros bekräftar förtidsinlösen av utestående obligationer med ISIN: SE0010297804","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-bekraftar-fortidsinlosen-av-utestaende-obligationer-med-isin-se0010297804/"},{"d":"2021-06-22","n":"Rottneros lämnar meddelande om villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer med ISIN: SE0010297804","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-lamnar-meddelande-om-villkorad-fortidsinlosen-av-utestaende-obligationer-med-isin-se0010297804/"},{"d":"2021-05-03","n":"Rottneros medverkar på Aktiedagen Stockholm den 4 maj","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-medverkar-pa-aktiedagen-stockholm-den-4-maj/"},{"d":"2021-04-28","n":"Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/kommunike-fran-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2021-04-22","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q1-2021/"},{"d":"2021-04-22","n":"Rottneros delårsrapport januari-mars","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-delarsrapport-januari-mars/"},{"d":"2021-04-09","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q1-2021-2021-04-09/"},{"d":"2021-04-07","n":"Rottneros utser Pia Ohlson till ny CFO","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-utser-pia-ohlson-till-ny-cfo/"},{"d":"2021-03-24","n":"Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/kallelse-till-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2021-03-24","n":"Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros inför årsstämman 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-rottneros-infor-arsstamman-2021/"},{"d":"2021-03-22","n":"Rottneros årsredovisning 2020 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-arsredovisning-2020-publicerad/"},{"d":"2021-02-15","n":"Monica Pasanen avgår som CFO under hösten 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/monica-pasanen-avgar-som-cfo-under-hosten-2021/"},{"d":"2021-02-10","n":"Rottneros annonserar höjda priser på SW BCTMP i Sydöstasien","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-annonserar-hojda-priser-pa-sw-bctmp-i-sydostasien/"},{"d":"2021-02-04","n":"Rottneros uppdaterar sina långsiktiga mål","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-uppdaterar-sina-langsiktiga-mal/"},{"d":"2021-02-04","n":"Rottneros bokslutskommuniké januari–december 2020","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-bokslutskommunike-januaridecember-2020/"},{"d":"2021-01-21","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q4 2020","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q4-2020/"},{"d":"2021-01-08","n":"Rottneros beslutar om miljöinvesteringar i Vallviks Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2021/rottneros-beslutar-om-miljoinvesteringar-i-vallviks-bruk/"},{"d":"2020-11-10","n":"Först ut med klimatsmarta fibertråg för färdigrätter med lång hållbarhet","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/forst-ut-med-klimatsmarta-fibertrag-for-fardigratter-med-lang-hallbarhet/"},{"d":"2020-10-22","n":"Rottneros delårsrapport januari-september 2020","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-delarsrapport-januari-september-2020/"},{"d":"2020-10-21","n":"Rottneros AB (publ) valberedning och årsstämma 2021","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-ab-publ-valberedning-och-arsstamma-2021/"},{"d":"2020-10-05","n":"OBS nytt datum: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2020","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/obs-nytt-datum-inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q3-2020/"},{"d":"2020-09-09","n":"Rottneros AB nominerade till bästa årsredovisning i klassen ”Small Cap”","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-ab-nominerade-till-basta-arsredovisning-i-klassen-small-cap/"},{"d":"2020-08-20","n":"Rottneros AB blir huvudsponsor till damfotbollslaget Mallbackens IF","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-ab-blir-huvudsponsor-till-damfotbollslaget-mallbackens-if/"},{"d":"2020-07-23","n":"Rottneros delårsrapport april-juni","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-delarsrapport-april-juni/"},{"d":"2020-07-20","n":"Uppdaterad inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2020","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/uppdaterad-inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q2-2020/"},{"d":"2020-06-30","n":"Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2020","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/inbjudan-till-rottneros-kvartalspresentation-for-q2-2020/"},{"d":"2020-06-24","n":"Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/kommunike-fran-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2020-06-18","n":"VD-anförande inför bolagsstämman","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/vd-anforande-infor-bolagsstamman/"},{"d":"2020-05-29","n":"Rottneros genomför förändringar i koncernledningen","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-genomfor-forandringar-i-koncernledningen/"},{"d":"2020-05-18","n":"Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros inför årsstämman","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-rottneros-infor-arsstamman/"},{"d":"2020-05-18","n":"Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/kallelse-till-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2020-05-05","n":"Rottneros styrelse drar tillbaka förslag om utdelning inför årsstämman 2020","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-styrelse-drar-tillbaka-forslag-om-utdelning-infor-arsstamman-2020/"},{"d":"2020-04-24","n":"Rottneros delårsrapport januari-mars","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-delarsrapport-januari-mars/"},{"d":"2020-04-22","n":"Rottneros webbsänder delårsrapport","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-webbsander-delarsrapport/"},{"d":"2020-03-26","n":"Rottneros skjuter upp årsstämman","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-skjuter-upp-arsstamman/"},{"d":"2020-03-20","n":"Rottneros årsredovisning 2019 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-arsredovisning-2019-publicerad/"},{"d":"2020-03-18","n":"Rottneros styrelse reviderar utdelningsförslaget","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-styrelse-reviderar-utdelningsforslaget/"},{"d":"2020-02-06","n":"Rottneros bokslutskommuniké januari - december 2019","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2020/rottneros-bokslutskommunike-januari---december-2019/"},{"d":"2019-11-04","n":"Kommuniké från extra bolagsstämman i Rottneros AB (publ) den 4 november 2019","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/kommunike-fran-extra-bolagsstamman-i-rottneros-ab-publ-den-4-november-2019/"},{"d":"2019-11-04","n":"Rottneros förvärvar Nykvist Skogs AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-forvarvar-nykvist-skogs-ab/"},{"d":"2019-10-22","n":"Rottneros delårsrapport januari - september 2019","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-delarsrapport-januari---september-2019/"},{"d":"2019-10-21","n":"Pulpaction träffas hos Rottneros packaging","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/pulpaction-traffas-hos-rottneros-packaging/"},{"d":"2019-10-21","n":"Rottneros AB (publ) valberedning och årsstämma 2020","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-ab-publ-valberedning-och-arsstamma-2020/"},{"d":"2019-10-04","n":"Rottneros aviserar tidpunkt för eventuell utbetalning till obligationsinnehavare","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-aviserar-tidpunkt-for-eventuell-utbetalning-till-obligationsinnehavare/"},{"d":"2019-10-04","n":"Rottneros AB kallar till extra bolagsstämma","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-ab-kallar-till-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2019-10-02","n":"Rottneros erhåller godkännande från obligationsinnehavare för en potentiell extra utdelning","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-erhaller-godkannande-fran-obligationsinnehavare-for-en-potentiell-extra-utdelning/"},{"d":"2019-10-01","n":"Peter Sävelin ny chef för Vallviks Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/peter-savelin-ny-chef-for-vallviks-bruk/"},{"d":"2019-09-20","n":"Rottneros annonserar höjda priser på SW BCTMP i Kina","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-annonserar-hojda-priser-pa-sw-bctmp-i-kina/"},{"d":"2019-09-16","n":"Rottneros ansöker om godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell extra utdelning","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-ansoker-om-godkannande-fran-obligationsinnehavare-till-en-potentiell-extra-utdelning/"},{"d":"2019-09-09","n":"Ola Thomasson ny chef för Rottneros Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/ola-thomasson-ny-chef-for-rottneros-bruk/"},{"d":"2019-07-25","n":"ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2019","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-delarsrapport-januari---juni-2019/"},{"d":"2019-05-21","n":"Rottneros Bruk investerar för en fossilfri produktionsprocess","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-bruk-investerar-for-en-fossilfri-produktionsprocess/"},{"d":"2019-05-14","n":"Kristin Israelsson lämnar Rottneros AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/kristin-israelsson-lamnar-rottneros-ab/"},{"d":"2019-05-08","n":"Hållbar karriär startar på Rottneros","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/hallbar-karriar-startar-pa-rottneros/"},{"d":"2019-05-08","n":"Rottneros stöttar Mångfaldspriset","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-stottar-mangfaldspriset/"},{"d":"2019-05-08","n":"Forskarna på Vallvik","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/forskarna-pa-vallvik/"},{"d":"2019-05-02","n":"Årsstämma i Rottneros hölls den 2 maj 2019","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/arsstamma-i-rottneros-holls-den-2-maj-2019/"},{"d":"2019-05-02","n":"Rottneros byter kläder efter 47 år","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-byter-klader-efter-47-ar/"},{"d":"2019-04-24","n":"ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-delarsrapport-januari--mars-2019/"},{"d":"2019-04-09","n":"Rottneros Packaging har startat tillverkning i nya lokaler","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-packaging-har-startat-tillverkning-i-nya-lokaler/"},{"d":"2019-04-08","n":"Michael Berggren lämnar Rottneroskoncernen","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/michael-berggren-lamnar-rottneroskoncernen/"},{"d":"2019-03-27","n":"Välkommen till årsstämma i Rottneros AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/valkommen-till-arsstamma-i-rottneros-ab/"},{"d":"2019-03-27","n":"Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros inför årsstämman 2019","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-rottneros-infor-arsstamman-2019/"},{"d":"2019-03-20","n":"Rottneros årsredovisning och hållbarhets­redovisning för 2018 är publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-arsredovisning-och-hallbarhetsredovisning-for-2018-ar-publicerad/"},{"d":"2019-02-19","n":"Rottneros koncernledning ökar sina aktieinnehav","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-koncernledning-okar-sina-aktieinnehav/"},{"d":"2019-02-07","n":"ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2019/rottneros-bokslutskommunike-januari--december-2018/"},{"d":"2018-10-24","n":"ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/rottneros-delarsrapport-januari--september-2018/"},{"d":"2018-10-19","n":"Rottneros valberedning och årsstämma 2019","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/rottneros-valberedning-och-arsstamma-2019/"},{"d":"2018-08-13","n":"Rottneros AB (publ) ger en uppdatering om vedsituationen och korrigerar fel i delårsrapport januari-juni 2018","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/rottneros-ab-publ-ger-en-uppdatering-om-vedsituationen-och-korrigerar-fel-i-delarsrapport-januari-juni-2018/"},{"d":"2018-07-23","n":"Rottneros AB (publ) tidigarelägger publiceringsdatum för Q2-rapporten – nytt datum 26 juli","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/rottneros-ab-publ-tidigarelagger-publiceringsdatum-for-q2-rapporten--nytt-datum-26-juli/"},{"d":"2018-05-24","n":"Preem och RenFuel skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/preem-och-renfuel-skapar-varldens-forsta-ligninanlaggning-for-biodrivmedel/"},{"d":"2018-05-16","n":"ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 16 MAJ 2018","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/arsstamma-i-rottneros-holls-den-16-maj-2018/"},{"d":"2018-05-08","n":"Kristin Israelsson utsedd till platschef för Rottneros Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/kristin-israelsson-utsedd-till-platschef-for-rottneros-bruk/"},{"d":"2018-05-06","n":"Oplanerat stopp i Vallviks Bruk påverkar produktionsvolymen negativt i andra kvartalet","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/oplanerat-stopp-i-vallviks-bruk-paverkar-produktionsvolymen-negativt-i-andra-kvartalet/"},{"d":"2018-04-24","n":"ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/rottneros-delarsrapport-januari--mars-2018/"},{"d":"2018-04-10","n":"Välkommen till årsstämma i Rottneros AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/valkommen-till-arsstamma-i-rottneros-ab/"},{"d":"2018-03-20","n":"Rottneros årsredovisning och hållbarhets­redovisning för 2017 är publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/rottneros-arsredovisning-och-hallbarhetsredovisning-for-2017-ar-publicerad/"},{"d":"2018-02-08","n":"ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2017","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2018/rottneros-bokslutskommunike-januari--december-2017/"},{"d":"2017-11-30","n":"Rottneros inför ny organisation för ökat marknads- och produktivitetsfokus","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-infor-ny-organisation-for-okat-marknads--och-produktivitetsfokus/"},{"d":"2017-11-17","n":"Nytt nummer av Rottneros kundtidning Pulp Focus!","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/nytt-nummer-av-rottneros-kundtidning-pulp-focus/"},{"d":"2017-11-14","n":"Rottneros investerar ytterligare 117 MSEK inom ramen för Agenda 500","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-investerar-ytterligare-117-msek-inom-ramen-for-agenda-500/"},{"d":"2017-11-13","n":"ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-delarsrapport-januari--september-2017/"},{"d":"2017-11-10","n":"Rottneros valberedning och årsstämma 2018","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-valberedning-och-arsstamma-2018/"},{"d":"2017-10-18","n":"Olle Dahlin lämnar Rottneros AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/olle-dahlin-lamnar-rottneros-ab/"},{"d":"2017-10-11","n":"Rottneros offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-offentliggor-prospekt-och-forbereder-notering-av-obligation-vid-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2017-09-05","n":"Rottneros får utmärkelse för sitt personalarbete","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-far-utmarkelse-for-sitt-personalarbete/"},{"d":"2017-08-30","n":"Rottneros och RenFuel satsar på förnybara drivmedel","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-och-renfuel-satsar-pa-fornybara-drivmedel/"},{"d":"2017-08-28","n":"Rottneros AB slutför finansieringen av Agenda 500, emitterar obligationslån om 400 MSEK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-ab-slutfor-finansieringen-av-agenda-500-emitterar-obligationslan-om-400-msek/"},{"d":"2017-08-23","n":"Rottneros AB (publ) överväger emission av obligationer i SEK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-ab-publ-overvager-emission-av-obligationer-i-sek/"},{"d":"2017-08-16","n":"ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-delarsrapport-januari--juni-2017/"},{"d":"2017-08-04","n":"Rottneros AB (publ) tidigarelägger publiceringsdatum för Q2-rapporten – nytt datum 16 augusti 2017","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-ab-publ-tidigarelagger-publiceringsdatum-for-q2-rapporten--nytt-datum-16-augusti-2017/"},{"d":"2017-06-29","n":"Rottneros utvecklar miljövänlig livsmedelsförpackning och bygger ny tillverkningslinje","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-utvecklar-miljovanlig-livsmedelsforpackning-och-bygger-ny-tillverkningslinje/"},{"d":"2017-06-21","n":"Michael Berggren utsedd till chef för Vallviks Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/michael-berggren-utsedd-till-chef-for-vallviks-bruk/"},{"d":"2017-05-16","n":"Årsstämma i Rottneros hölls den 16 maj 2017","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/arsstamma-i-rottneros-holls-den-16-maj-2017/"},{"d":"2017-05-16","n":"ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-delarsrapport-januari---mars-2017/"},{"d":"2017-04-24","n":"Oplanerat stopp i Vallviks Bruk påverkar produktionen negativt under det andra kvartalet","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/oplanerat-stopp-i-vallviks-bruk-paverkar-produktionen-negativt-under-det-andra-kvartalet/"},{"d":"2017-04-07","n":"VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/valkommen-till-arsstamma-i-rottneros-ab/"},{"d":"2017-03-20","n":"Rottneros årsredovisning för 2016 är publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/rottneros-arsredovisning-for-2016-ar-publicerad/"},{"d":"2017-02-09","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2017/bokslutskommunike-januari--december-2016/"},{"d":"2016-12-07","n":"Rottneros undertecknar avtal om lånefinansiering inom ramen för investeringsprogrammet Agenda 500","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/rottneros-undertecknar-avtal-om-lanefinansiering-inom-ramen-for-investeringsprogrammet-agenda-500/"},{"d":"2016-11-11","n":"Valberedning inför Rottneros årsstämma 2017","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/valberedning-infor-rottneros-arsstamma-2017/"},{"d":"2016-11-10","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/delarsrapport-januari--september-2016/"},{"d":"2016-10-19","n":"Rottneros utser Monica Pasanen till ny CFO","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/rottneros-utser-monica-pasanen-till-ny-cfo/"},{"d":"2016-09-09","n":"Per Lundeen ny styrelseordförande i Rottneros","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/per-lundeen-ny-styrelseordforande-i-rottneros/"},{"d":"2016-09-01","n":"Rottneros leder EU-projekt för biobaserade förpackningar","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/rottneros-leder-eu-projekt-for-biobaserade-forpackningar/"},{"d":"2016-08-29","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/delarsrapport-januari--juni-2016/"},{"d":"2016-05-30","n":"ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 30 MAJ 2016","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/arsstamma-i-rottneros-holls-den-30-maj-2016/"},{"d":"2016-05-16","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/delarsrapport-januari--mars-2016/"},{"d":"2016-04-26","n":"VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/valkommen-till-arsstamma-i-rottneros-ab/"},{"d":"2016-04-25","n":"Nytt datum för årsstämma i Rottneros måndagen den 30 maj 2016","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/nytt-datum-for-arsstamma-i-rottneros-mandagen-den-30-maj-2016/"},{"d":"2016-04-20","n":"VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/valkommen-till-arsstamma-i-rottneros-ab-2016-04-20/"},{"d":"2016-04-19","n":"Rottneros styrelse höjer den föreslagna utdelningen för 2015","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/rottneros-styrelse-hojer-den-foreslagna-utdelningen-for-2015/"},{"d":"2016-03-21","n":"Ny VD och koncernchef utsedd i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/ny-vd-och-koncernchef-utsedd-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2016-03-21","n":"Rottneros årsredovisning för 2015 är publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/rottneros-arsredovisning-for-2015-ar-publicerad/"},{"d":"2016-03-04","n":"Rottneros investerar 98 miljoner i fossilfritt energisystem","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/rottneros-investerar-98-miljoner-i-fossilfritt-energisystem/"},{"d":"2016-02-12","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/bokslutskommunike-januari--december-2015/"},{"d":"2016-02-04","n":"Kemikalieolycka i Vallviks Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/kemikalieolycka-i-vallviks-bruk/"},{"d":"2016-01-13","n":"Vallviks Bruk beviljas nytt miljötillstånd","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2016/vallviks-bruk-beviljas-nytt-miljotillstand/"},{"d":"2015-12-16","n":"Extra bolagsstämma i Rottneros beslutar om extrautdelning","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/extra-bolagsstamma-i-rottneros-beslutar-om-extrautdelning/"},{"d":"2015-11-25","n":"Rottneros vinner pris för bästa årsredovisning","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-vinner-pris-for-basta-arsredovisning/"},{"d":"2015-11-23","n":"VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/valkommen-till-extra-bolagsstamma-i-rottneros-ab/"},{"d":"2015-11-13","n":"Rottneros föreslår en extra utdelning till aktieägarna","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-foreslar-en-extra-utdelning-till-aktieagarna/"},{"d":"2015-11-13","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/delarsrapport-januari--september-2015/"},{"d":"2015-11-12","n":"Valberedning inför Rottneros årsstämma 2016","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/valberedning-infor-rottneros-arsstamma-2016/"},{"d":"2015-11-02","n":"Rottneros lanserar Opacity Extreme, med överlägsen opacitet och styrka","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-lanserar-opacity-extreme-med-overlagsen-opacitet-och-styrka/"},{"d":"2015-08-28","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/delarsrapport-januari--juni-2015/"},{"d":"2015-06-29","n":"Rottneros lanserar Bulk Booster som ökar kartongens böjstyvhet med 30 procent utan ökad vikt","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-lanserar-bulk-booster-som-okar-kartongens-bojstyvhet-med-30-procent-utan-okad-vikt/"},{"d":"2015-05-20","n":"ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 20 MAJ 2015","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/arsstamma-i-rottneros-holls-den-20-maj-2015/"},{"d":"2015-05-13","n":"Rottneros påbörjar ett investeringsprogram för utökad kapacitet i sina båda bruk, Vallviks Bruk och Rottneros Bruk.","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-paborjar-ett-investeringsprogram-for-utokad-kapacitet-i-sina-bada-bruk-vallviks-bruk-och-rottneros-bruk/"},{"d":"2015-05-13","n":"ROTTNEROS: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-delarsrapport-januari--mars-2015/"},{"d":"2015-04-15","n":"VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/valkommen-till-arsstamma-i-rottneros-ab/"},{"d":"2015-04-10","n":"Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/valberedningens-forslag-till-styrelse-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2015-04-09","n":"Rottneros reviderar datum för publicering av delårsrapporter 2015","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-reviderar-datum-for-publicering-av-delarsrapporter-2015/"},{"d":"2015-03-20","n":"Rottneros årsredovisning 2014 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-arsredovisning-2014-publicerad/"},{"d":"2015-03-03","n":"Ändring av valberedningen i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/andring-av-valberedningen-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2015-02-12","n":"ROTTNEROS: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2014","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2015/rottneros-bokslutskommunike-januari--december-2014/"},{"d":"2014-12-01","n":"Rottneros nyutvecklade högutbytesmassa för mjukpapper (tissue) fick flygande start efter lanseringen på London Pulp Week","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/rottneros-nyutvecklade-hogutbytesmassa-for-mjukpapper-tissue-fick-flygande-start-efter-lanseringen-pa-london-pulp-week/"},{"d":"2014-11-06","n":"Per Lundeen utses till tf VD för Rottneros AB och Carl-Johan Jonsson avgår som VD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/per-lundeen-utses-till-tf-vd-for-rottneros-ab-och-carl-johan-jonsson-avgar-som-vd/"},{"d":"2014-10-24","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/delarsrapport-januari--september-2014/"},{"d":"2014-10-10","n":"Rottneros säljer CTMP-utrustningen från Utansjö Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/rottneros-saljer-ctmp-utrustningen-fran-utansjo-bruk/"},{"d":"2014-07-23","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/delarsrapport-januari--juni-2014/"},{"d":"2014-04-25","n":"ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 25 APRIL 2014","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/arsstamma-i-rottneros-holls-den-25-april-2014/"},{"d":"2014-04-25","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2014","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/delarsrapport-januari--mars-2014/"},{"d":"2014-03-19","n":"Rottneros årsredovisning 2013 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/rottneros-arsredovisning-2013-publicerad/"},{"d":"2014-03-19","n":"VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/valkommen-till-arsstamma-i-rottneros-ab/"},{"d":"2014-01-24","n":"Bokslutskommuniké januari-december 2013","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2014/bokslutskommunike-januari-december-2013/"},{"d":"2013-11-06","n":"Rottneros flyttar huvudkontoret till Vallvik","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/rottneros-flyttar-huvudkontoret-till-vallvik/"},{"d":"2013-10-24","n":"Valberedning inför Rottneros årsstämma 2014","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/valberedning-infor-rottneros-arsstamma-2014/"},{"d":"2013-10-22","n":"Delårsrapport januari-september 2013","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/delarsrapport-januari-september-2013/"},{"d":"2013-08-29","n":"Lyckad produktutveckling vid Rottneros Bruk räddar 30 arbetstillfällen","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/lyckad-produktutveckling-vid-rottneros-bruk-raddar-30-arbetstillfallen/"},{"d":"2013-08-07","n":"VD för Vallviks Bruk slutar","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/vd-for-vallviks-bruk-slutar/"},{"d":"2013-07-18","n":"Delårsrapport januari-juni 2013","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/delarsrapport-januari-juni-2013/"},{"d":"2013-06-14","n":"VD-skifte i Rottneroskoncernen","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/vd-skifte-i-rottneroskoncernen/"},{"d":"2013-04-18","n":"Delårsrapport januari-mars 2013","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/delarsrapport-januari-mars-2013/"},{"d":"2013-03-22","n":"Årsstämma i Rottneros ägde rum i dag, fredagen den 22 mars 2013","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/arsstamma-i-rottneros-agde-rum-i-dag-fredagen-den-22-mars-2013/"},{"d":"2013-03-22","n":"Ändring i Arctic Papers förslag till styrelseledamöter i Rottneros","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/andring-i-arctic-papers-forslag-till-styrelseledamoter-i-rottneros/"},{"d":"2013-03-20","n":"Valberedningens förslag till årsstämman i Rottneros AB den 22 mars 2013 samt information om förslag från Arctic Paper S.A. till årsstämman","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/valberedningens-forslag-till-arsstamman-i-rottneros-ab-den-22-mars-2013-samt-information-om-forslag-fran-arctic-paper-sa-till-arsstamman/"},{"d":"2013-03-12","n":"Rottneros utdelningsförslag ligger fast","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/rottneros-utdelningsforslag-ligger-fast/"},{"d":"2013-02-25","n":"Rottneros årsredovisning 2012 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/rottneros-arsredovisning-2012-publicerad/"},{"d":"2013-02-20","n":"Kallelse till Rottneros AB:s årsstämma fredagen den 22 mars 2013","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/kallelse-till-rottneros-abs-arsstamma-fredagen-den-22-mars-2013/"},{"d":"2013-02-11","n":"Rottneros tidigarelägger årsstämman till den 22 mars 2013","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/rottneros-tidigarelagger-arsstamman-till-den-22-mars-2013/"},{"d":"2013-02-06","n":"Rottneros' CFO lämnar företaget","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/rottneros-cfo-lamnar-foretaget/"},{"d":"2013-02-04","n":"Ändring av valberedningen i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/andring-av-valberedningen-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2013-01-25","n":"Ändring av valberedningen i Rottneros AB (publ)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/andring-av-valberedningen-i-rottneros-ab-publ-2013-01-25/"},{"d":"2013-01-24","n":"Bokslutskommuniké januari-december 2012","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/bokslutskommunike-januari-december-2012/"},{"d":"2013-01-07","n":"Lyckad produktutveckling leder till fortsatt produktion av slipmassa","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2013/lyckad-produktutveckling-leder-till-fortsatt-produktion-av-slipmassa/"},{"d":"2012-12-19","n":"Rottneros höjer priset för NBSK och för CTMP","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/rottneros-hojer-priset-for-nbsk-och-for-ctmp/"},{"d":"2012-11-26","n":"Kompletterande information från styrelsen för Rottneros AB (publ) rörande Arctic Papers bud på bolaget","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/kompletterande-information-fran-styrelsen-for-rottneros-ab-publ-rorande-arctic-papers-bud-pa-bolaget/"},{"d":"2012-11-07","n":"Uttalande från styrelsen för Rottneros AB (publ) med anledning av Arctic Paper S.A.s offentliga uppköpserbjudande","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/uttalande-fran-styrelsen-for-rottneros-ab-publ-med-anledning-av-arctic-paper-sas-offentliga-uppkopserbjudande/"},{"d":"2012-11-06","n":"Rottneros – Handelsstopp i aktien","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/rottneros--handelsstopp-i-aktien/"},{"d":"2012-10-19","n":"Delårsrapport januari-september 2012","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/delarsrapport-januari-september-2012/"},{"d":"2012-10-15","n":"Valberedning inför Rottneros årsstämma 2013","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/valberedning-infor-rottneros-arsstamma-2013/"},{"d":"2012-07-18","n":"Delårsrapport januari-juni 2012","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/delarsrapport-januari-juni-2012/"},{"d":"2012-07-02","n":"Produktionsrekord vid Vallviks Bruk","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/produktionsrekord-vid-vallviks-bruk/"},{"d":"2012-05-23","n":"Rottneros avyttrar Rockhammars Bruk AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/rottneros-avyttrar-rockhammars-bruk-ab/"},{"d":"2012-05-22","n":"Rottneros Bruk fokuserar på CTMP-produktion","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/rottneros-bruk-fokuserar-pa-ctmp-produktion/"},{"d":"2012-05-03","n":"Rottneros överklagar beslut av Finansinspektionen","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/rottneros-overklagar-beslut-av-finansinspektionen/"},{"d":"2012-04-19","n":"Årsstämma i Rottneros ägde rum idag, torsdagen den 19 april 2012","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/arsstamma-i-rottneros-agde-rum-idag-torsdagen-den-19-april-2012/"},{"d":"2012-04-19","n":"Delårsrapport januari-mars 2012","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/delarsrapport-januari-mars-2012/"},{"d":"2012-03-16","n":"Kallelse till Rottneros AB:s årsstämma den 19 april 2012","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/kallelse-till-rottneros-abs-arsstamma-den-19-april-2012/"},{"d":"2012-03-16","n":"Rottneros årsredovisning 2011 publicerad","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/rottneros-arsredovisning-2011-publicerad/"},{"d":"2012-02-08","n":"Rottneros höjer priset för CTMP med 30 EUR per ton","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/rottneros-hojer-priset-for-ctmp-med-30-eur-per-ton/"},{"d":"2012-01-27","n":"Bokslutskommuniké januari-december 2011","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/bokslutskommunike-januari-december-2011/"},{"d":"2012-01-04","n":"Rottneros dementerar försäljningsrykten","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2012/rottneros-dementerar-forsaljningsrykten/"},{"d":"2011-10-20","n":"Rottneros AB utser valberedning","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/rottneros-ab-utser-valberedning/"},{"d":"2011-10-20","n":"Delårsrapport januari-september 2011","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/delarsrapport-januari-september-2011/"},{"d":"2011-09-14","n":"Personalneddragningar vid Rottneros Bruk; del av förbättringsprogram","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/personalneddragningar-vid-rottneros-bruk-del-av-forbattringsprogram/"},{"d":"2011-07-20","n":"Delårsrapport januari-juni 2011","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/delarsrapport-januari-juni-2011/"},{"d":"2011-04-19","n":"Rottneros årsstämma 2011","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/rottneros-arsstamma-2011/"},{"d":"2011-04-19","n":"Delårsrapport januari-mars 2011","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/delarsrapport-januari-mars-2011/"},{"d":"2011-03-17","n":"ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING 2010 PUBLICERAD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/rottneros-arsredovisning-2010-publicerad/"},{"d":"2011-03-16","n":"KALLELSE TILL ROTTNEROS AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 19 APRIL 2011","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/kallelse-till-rottneros-abs-arsstamma-den-19-april-2011/"},{"d":"2011-01-26","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2010","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/bokslutskommunike-januari-december-2010/"},{"d":"2011-01-10","n":"ROTTNEROS INGÅR NYTT BANKAVTAL","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2011/rottneros-ingar-nytt-bankavtal/"},{"d":"2010-12-16","n":"ROTTNEROS FULLFÖLJER INVESTERINGSPROGRAMMET VID VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/rottneros-fullfoljer-investeringsprogrammet-vid-vallviks-bruk/"},{"d":"2010-12-10","n":"TILLFÄLLIG PRODUKTIONSBEGRÄNSNING VID ROTTNEROS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/tillfallig-produktionsbegransning-vid-rottneros-bruk/"},{"d":"2010-11-03","n":"PRODUKTIONEN VID VALLVIKS BRUK HAR ÅTERUPPTAGITS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/produktionen-vid-vallviks-bruk-har-aterupptagits/"},{"d":"2010-10-22","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2010","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/delarsrapport-januari-september-2010/"},{"d":"2010-10-14","n":"ROTTNEROS AB UTSER VALBEREDNING","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/rottneros-ab-utser-valberedning/"},{"d":"2010-09-01","n":"ROTTNEROS FORTSÄTTER INVESTERINGSPLANEN FÖR VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/rottneros-fortsatter-investeringsplanen-for-vallviks-bruk/"},{"d":"2010-07-23","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/delarsrapport-januari---juni-2010/"},{"d":"2010-06-07","n":"UTJÄMNINGEN AV SMÅ AKTIEÄGARES INNEHAV KLAR GENOM COURTAGEFRI HANDEL","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/utjamningen-av-sma-aktieagares-innehav-klar-genom-courtagefri-handel/"},{"d":"2010-05-26","n":"PRODUKTIONSSTOPP VID VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/produktionsstopp-vid-vallviks-bruk/"},{"d":"2010-05-19","n":"TECKNINGSOPTIONER I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/teckningsoptioner-i-rottneros-ab/"},{"d":"2010-04-22","n":"KOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2010","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/kommunike-fran-rottneros-abs-arsstamma-den-22-april-2010/"},{"d":"2010-04-22","n":"ROTTNEROS-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2010","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/rottneros-koncernen-delarsrapport-januarimars-2010/"},{"d":"2010-03-25","n":"ROTTNEROS UTSER TOMAS HEDSTRÖM TILL NY EKONOMI- OCH FINANSDIREKTÖR","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/rottneros-utser-tomas-hedstrom-till-ny-ekonomi--och-finansdirektor/"},{"d":"2010-03-23","n":"ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB (PUBL)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2010-03-05","n":"ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING 2009 PUBLICERAD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/rottneros-arsredovisning-2009-publicerad/"},{"d":"2010-02-25","n":"KARL OVE GRÖNQVIST LÄMNAR ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/karl-ove-gronqvist-lamnar-rottneros/"},{"d":"2010-02-19","n":"ROTTNEROS PACKAGING TECKNAR ÖVERLÅTELSEAVTAL","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/rottneros-packaging-tecknar-overlatelseavtal/"},{"d":"2010-02-12","n":"ÄNDRAD SAMMANSÄTTNING I VALBEREDNINGEN FÖR ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/andrad-sammansattning-i-valberedningen-for-rottneros/"},{"d":"2010-02-02","n":"ROTTNEROS INVESTERAR I VALLVIK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/rottneros-investerar-i-vallvik/"},{"d":"2010-02-02","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2009","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/bokslutskommunike-januaridecember-2009/"},{"d":"2010-01-22","n":"KJELL ORMEGARD NY STYRELSEORDFÖRANDE I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/kjell-ormegard-ny-styrelseordforande-i-rottneros-ab/"},{"d":"2010-01-13","n":"HANDEL I KÖPOPTIONER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2010/handel-i-kopoptioner/"},{"d":"2009-12-17","n":"ROTTNEROS INVESTERAR I VALLVIK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-investerar-i-vallvik/"},{"d":"2009-12-11","n":"ROTTNEROS NYEMISSION ÖVERTECKNAD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-nyemission-overtecknad/"},{"d":"2009-11-13","n":"ROTTNEROS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT FÖR NYEMISSION","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-offentliggor-prospekt-for-nyemission/"},{"d":"2009-11-11","n":"INFORMATION FRÅN ROTTNEROS EXTRA BOLAGSSTÄMMA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/information-fran-rottneros-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2009-11-06","n":"HÖGSTA DOMSTOLEN AVSLÅR BEGÄRAN OM PRÖVNINGSTILLSTÅND AV MILJÖDOM I VALLVIK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/hogsta-domstolen-avslar-begaran-om-provningstillstand-av-miljodom-i-vallvik/"},{"d":"2009-10-23","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2009","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/delarsrapport-januariseptember-2009/"},{"d":"2009-10-22","n":"ROTTNEROS AB UTSER VALBEREDNING","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-ab-utser-valberedning/"},{"d":"2009-10-12","n":"EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2009","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/extra-bolagsstamma-2009/"},{"d":"2009-10-12","n":"ROTTNEROS GENOMFÖR GARANTERAD NYEMISSION OM 225 MSEK OCH SKULDKONVERTERING OM 200 MSEK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-genomfor-garanterad-nyemission-om-225-msek-och-skuldkonvertering-om-200-msek/"},{"d":"2009-10-12","n":"INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/inbjudan-till-presskonferens/"},{"d":"2009-09-24","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa/"},{"d":"2009-07-24","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/delarsrapport-januari---juni-2009/"},{"d":"2009-07-10","n":"ROTTNEROS LÖSER LÅN I FÖRTID","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-loser-lan-i-fortid/"},{"d":"2009-06-16","n":"DISKUSSIONER MED NY FINANSIÄR AVBRUTNA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/diskussioner-med-ny-finansiar-avbrutna/"},{"d":"2009-06-02","n":"ARBETET MED FINANSIELL OMSTRUKTURERING AV ROTTNEROS FORTSÄTTER; INDUSTRIELL INVESTERARE BEREDD ATT SATSA 250 MSEK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/arbetet-med-finansiell-omstrukturering-av-rottneros-fortsatter-industriell-investerare-beredd-att-satsa-250-msek/"},{"d":"2009-04-23","n":"ROTTNEROS' ÅRSSTÄMMA 2009","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-arsstamma-2009/"},{"d":"2009-04-23","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2009","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/delarsrapport-januari--mars-2009/"},{"d":"2009-04-16","n":"ROTTNEROS AVVECKLAR VERKSAMHETEN I SPANIEN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-avvecklar-verksamheten-i-spanien/"},{"d":"2009-04-16","n":"ROTTNEROS UTSER NY VD TILL VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-utser-ny-vd-till-vallviks-bruk/"},{"d":"2009-04-01","n":"FÖRSÄLJNINGEN AV ROCKHAMMARS BRUK SLUTFÖRD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/forsaljningen-av-rockhammars-bruk-slutford/"},{"d":"2009-03-24","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB (PUBL)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/kallelse-till-arsstamma-i-rottneros-ab-publ/"},{"d":"2009-03-23","n":"ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING FÖR 2008 PUBLICERAD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-arsredovisning-for-2008-publicerad/"},{"d":"2009-03-11","n":"ROTTNEROS OMSTRUKTURERAR: ROCKHAMMARS BRUK SÄLJS OCH ELFÖRSÖRJNINGEN TILL SYDAFRIKASATSNINGEN ÄR BEKRÄFTAD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-omstrukturerar-rockhammars-bruk-saljs-och-elforsorjningen-till-sydafrikasatsningen-ar-bekraftad/"},{"d":"2009-03-02","n":"HANNU THOMASFOLK SLUTAR SOM VD FÖR VALLVIKS BRUK AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/hannu-thomasfolk-slutar-som-vd-for-vallviks-bruk-ab/"},{"d":"2009-02-03","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/bokslutskommunike-januari--december-2008/"},{"d":"2009-01-14","n":"ROTTNEROS BRUK GÅR NER TILL 5-SKIFT","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2009/rottneros-bruk-gar-ner-till-5-skift/"},{"d":"2008-12-30","n":"FÖRSÄLJNINGEN AV FASTIGHETEN VID UTANSJÖ BRUK SLUTFÖRD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/forsaljningen-av-fastigheten-vid-utansjo-bruk-slutford/"},{"d":"2008-12-09","n":"ROTTNEROS SÄLJER FASTIGHETEN VID UTANSJÖ BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/rottneros-saljer-fastigheten-vid-utansjo-bruk/"},{"d":"2008-12-01","n":"MARKNADSRELATERADE PRODUKTIONSSTOPP VID ROTTNEROS MASSABRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/marknadsrelaterade-produktionsstopp-vid-rottneros-massabruk/"},{"d":"2008-11-24","n":"MILJÖSTUDIE BEKRÄFTAR BEGRÄNSADE FÖRORENINGAR VID UTANSJÖ BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/miljostudie-bekraftar-begransade-fororeningar-vid-utansjo-bruk/"},{"d":"2008-10-24","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008 KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2008","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/delarsrapport-januari--september-2008-kvartalsrapport-juli---september-2008/"},{"d":"2008-10-23","n":"VALBEREDNING UTSEDD I ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/valberedning-utsedd-i-rottneros-ab/"},{"d":"2008-10-23","n":"ROTTNEROS AB ERSÄTTER BEFINTLIGT SYNDIKERINGSLÅN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/rottneros-ab-ersatter-befintligt-syndikeringslan/"},{"d":"2008-07-25","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2008","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/delarsrapport-januari--juni-2008/"},{"d":"2008-05-30","n":"DOMSJÖ FABRIKER ÖVERTAR RENSERIET VID UTANSJÖ BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/domsjo-fabriker-overtar-renseriet-vid-utansjo-bruk/"},{"d":"2008-05-28","n":"VALLVIKS BRUK BEGÄR PRÖVNINGSTILLSTÅND AV MILJÖDOM HOS HÖGSTA DOMSTOLEN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/vallviks-bruk-begar-provningstillstand-av-miljodom-hos-hogsta-domstolen/"},{"d":"2008-04-25","n":"ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/arsstammokommunike-fran-rottneros-ab/"},{"d":"2008-04-24","n":"ROTTNEROS FÅR STRATEGISK ORDER AV BELGISK FÄRDIGMATPRODUCENT","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/rottneros-far-strategisk-order-av-belgisk-fardigmatproducent/"},{"d":"2008-04-24","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2008 KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2008","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/delarsrapport-januari--mars-2008-kvartalsrapport-januari---mars-2008/"},{"d":"2008-03-27","n":"ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2007 PUBLICERAD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/arsredovisningen-for-2007-publicerad/"},{"d":"2008-03-26","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa/"},{"d":"2008-03-18","n":"RUNE INGVARSSON FÖRESLÅS SOM ORDFÖRANDE I ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/rune-ingvarsson-foreslas-som-ordforande-i-rottneros/"},{"d":"2008-03-18","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2008-03-13","n":"DOMSJÖ FABRIKER OCH ROTTNEROS UTREDER MÖJLIGHETEN ATT DRIVA RENSERIET VID UTANSJÖ BRUK VIDARE","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/domsjo-fabriker-och--rottneros-utreder-mojligheten-att-driva-renseriet-vid-utansjo-bruk-vidare/"},{"d":"2008-02-25","n":"FÖRHANDLINGARNA VID UTANSJÖ BRUK SLUTFÖRDA PRODUKTIONEN UPPHÖR I MÅNADSSKIFTET MAJ/ JUNI","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/forhandlingarna-vid-utansjo-bruk-slutforda-produktionen-upphor-i-manadsskiftet-maj-juni/"},{"d":"2008-02-01","n":"ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 KVARTALSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2007","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/rottneros-koncernen-bokslutskommunike-januari--december-2007-kvartalsrapport-oktober---december-2007/"},{"d":"2008-01-28","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa-2008-01-28/"},{"d":"2008-01-09","n":"NEDLÄGGNINGEN AV UTANSJÖ BRUK GENOMFÖRS UNDER ANDRA KVARTALET 2008","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2008/nedlaggningen-av-utansjo-bruk-genomfors-under-andra-kvartalet-2008/"},{"d":"2007-12-03","n":"OLE TERLAND NY VD FÖR ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/ole-terland-ny-vd-for-rottneros/"},{"d":"2007-11-23","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa/"},{"d":"2007-10-25","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/delarsrapport-januari--september-2007/"},{"d":"2007-10-25","n":"ROTTNEROS NYA ÅNGTURBIN I VALLVIK INVIGD – GER MER GRÖN EL","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-nya-angturbin-i-vallvik-invigd--ger-mer-gron-el/"},{"d":"2007-10-25","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/delarsrapport-januari--september-2007-delarsrapport-januari--september-2007/"},{"d":"2007-10-25","n":"VALBEREDNING UTSEDD I ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/valberedning-utsedd-i-rottneros/"},{"d":"2007-10-25","n":"LYCKAD PREMIÄR FÖR SILVIPAK PÅ ANUGA MÄSSAN I KÖLN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/lyckad-premiar-for-silvipak-pa-anuga-massan-i-koln/"},{"d":"2007-10-19","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa-2007-10-19/"},{"d":"2007-10-19","n":"ROTTNEROSKONCERNENS RESULTAT TYNGS AV HÖGA RÅVARUKOSTNADER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneroskoncernens-resultat-tyngs-av-hoga-ravarukostnader/"},{"d":"2007-10-02","n":"LARS BLECKO LÄMNAR ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/lars-blecko-lamnar-rottneros/"},{"d":"2007-09-26","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA (KORRIGERAD VERSION)","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa-korrigerad-version/"},{"d":"2007-09-26","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa-2007-09-26/"},{"d":"2007-07-27","n":"ROTTNEROS BYGGER NY FÖRPACKNINGSFABRIK I SPANIEN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-bygger-ny-forpackningsfabrik-i-spanien/"},{"d":"2007-07-27","n":"ÅTGÄRDSPROGRAM VID ROTTNEROS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/atgardsprogram-vid-rottneros-bruk/"},{"d":"2007-07-27","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa-2007-07-27/"},{"d":"2007-07-27","n":"ROTTNEROS-KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-koncernen-halvarsrapport-januari--juni-2007/"},{"d":"2007-05-25","n":"(RÄTTELSE AVSEENDE DATUM FÖR PRISHÖJNING) ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rattelse-avseende-datum-for-prishojning-rottneros-hojer-massapriserna-i-europa/"},{"d":"2007-04-26","n":"ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/arsstammokommunike-fran-rottneros-ab/"},{"d":"2007-04-25","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2007","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/delarsrapport-januari--mars-2007/"},{"d":"2007-03-27","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2007-03-26","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa-2007-03-26/"},{"d":"2007-03-21","n":"PLANER PÅ ATT FLYTTA DEL AV UTANSJÖFABRIKEN TILL SYDAFRIKA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/planer-pa-att-flytta-del-av-utansjofabriken-till-sydafrika/"},{"d":"2007-03-20","n":"ROTTNEROS ÖVERKLAGAR MILJÖDOM I VALLVIK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-overklagar-miljodom-i-vallvik/"},{"d":"2007-03-07","n":"MILJÖDOMSTOLEN HAR OMPRÖVAT VILLKOREN VID VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/miljodomstolen-har-omprovat-villkoren-vid-vallviks-bruk/"},{"d":"2007-02-02","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/bokslutskommunike-2006/"},{"d":"2007-01-29","n":"ROTTNEROS LANSERAR UNIKT VMI-SYSTEM","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2007/rottneros-lanserar-unikt-vmi-system/"},{"d":"2006-10-27","n":"VALBEREDNING UTSEDD I ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/valberedning-utsedd-i-rottneros/"},{"d":"2006-10-27","n":"POSITIVT RESULTAT TROTS UNDERHÅLLSSTOPP OCH DRAMATISKT HÖJDA ELPRISER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/positivt-resultat-trots-underhallsstopp-och-dramatiskt-hojda-elpriser/"},{"d":"2006-10-27","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/delarsrapport-januari--september-2006/"},{"d":"2006-10-25","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-hojer-massapriserna-i-europa/"},{"d":"2006-10-18","n":"ROTTNEROS SILVIPAK TECKNAR AVTAL MED LEDANDE FÖRPACKNINGSGROSSIST","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-silvipak-tecknar-avtal-med-ledande-forpackningsgrossist/"},{"d":"2006-10-12","n":"ROTTNEROS SILVIPAK FÖRPACKNING UTVALD NÄR VÄRLDSUNIK MATAUTOMAT LANSERAS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-silvipak-forpackning-utvald-nar-varldsunik-matautomat-lanseras/"},{"d":"2006-08-30","n":"INBJUDAN TILL PRESSKONFERENSER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/inbjudan-till-presskonferenser/"},{"d":"2006-08-30","n":"PÅ GRUND AV HÖGA ELPRISER INLEDER ROTTNEROS FÖRHANDLINGAR OM NEDLÄGGNING AV UTANSJÖ BRUK MED AVSIKT ATT FLYTTA ANLÄGGNINGEN UTOMLANDS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/pa-grund-av-hoga-elpriser-inleder-rottneros-forhandlingar-om-nedlaggning-av-utansjo-bruk-med-avsikt-att-flytta-anlaggningen-utomlands/"},{"d":"2006-07-25","n":"BESLUT OM BESPARINGSPROGRAM VID BRUKEN I ROTTNEROS OCH UTANSJÖ UPPSKJUTET PÅ GRUND AV OKLAR ENERGIPOLITIK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/beslut-om-besparingsprogram-vid-bruken-i-rottneros-och-utansjo-uppskjutet-pa-grund-av-oklar-energipolitik/"},{"d":"2006-07-25","n":"HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006, KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2006","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/halvarsrapport-januari---juni-2006-kvartalsrapport-april--juni-2006/"},{"d":"2006-05-30","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-hojer-massapriserna/"},{"d":"2006-05-24","n":"ROTTNEROS TILLBAKAVISAR YRKANDE PÅ BIORENING VID VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-tillbakavisar-yrkande-pa-biorening-vid-vallviks-bruk/"},{"d":"2006-05-14","n":"SVENSKA PAPPERSMASSAPRODUCENTEN ROTTNEROS GÖR INBRYTNING PÅ LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR MED FOKUS PÅ EUROPA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/svenska-pappersmassaproducenten-rottneros-gor-inbrytning-pa-livsmedelsforpackningar-med-fokus-pa-europa/"},{"d":"2006-04-27","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-hojer-massapriserna-2006-04-27/"},{"d":"2006-04-27","n":"ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/arsstammokommunike-fran-rottneros-ab/"},{"d":"2006-04-26","n":"ROTTNEROS INVESTERAR I NY ÅNGTURBIN I VALLVIK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-investerar-i-ny-angturbin-i-vallvik/"},{"d":"2006-04-26","n":"KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2006","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/kvartalsrapport-januari---mars-2006/"},{"d":"2006-03-23","n":"ROTTNEROS STARTAR NYTT AFFÄRSOMRÅDE. BÖRJAR TILLVERKA LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR AV PAPPERSMASSA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-startar-nytt-affarsomrade-borjar-tillverka-livsmedelsforpackningar-av-pappersmassa/"},{"d":"2006-03-23","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2006-03-20","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-hojer-massapriserna-2006-03-20/"},{"d":"2006-02-20","n":"VALBEREDNING UTSEDD I ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/valberedning-utsedd-i-rottneros-2006-02-20/"},{"d":"2006-02-08","n":"NY EKONOMI- OCH FINANSDIREKTÖR I ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/ny-ekonomi--och-finansdirektor-i-rottneros/"},{"d":"2006-02-03","n":"BESPARINGSPROGRAM PÅ 100 MILJONER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/besparingsprogram-pa-100-miljoner/"},{"d":"2006-02-03","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/bokslutskommunike-2005/"},{"d":"2006-01-26","n":"ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2006/rottneros-hojer-massapriserna-2006-01-26/"},{"d":"2005-12-09","n":"ANDERS BYSTRÖM LÄMNAR ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/anders-bystrom-lamnar-rottneros/"},{"d":"2005-11-29","n":"STYRELSELEDAMOT I ROTTNEROS AVLIDEN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/styrelseledamot-i-rottneros-avliden/"},{"d":"2005-10-26","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/delarsrapport-januari---september-2005/"},{"d":"2005-10-14","n":"PROGNOSJUSTERING FÖR 2005 PÅ GRUND AV UTEBLIVNA HÖJNINGAR AV MASSAPRISET","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/prognosjustering-for-2005-pa-grund-av-uteblivna-hojningar-av-massapriset/"},{"d":"2005-10-05","n":"MASSAANLÄGGNING I UTANSJÖ INVIGD AV KUNG CARL-GUSTAF","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/massaanlaggning-i-utansjo-invigd-av-kung-carl-gustaf/"},{"d":"2005-07-26","n":"HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/halvarsrapport-januari---juni-2005/"},{"d":"2005-04-27","n":"BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/bolagsstammokommunike-fran-rottneros-ab/"},{"d":"2005-04-26","n":"KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2005","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/kvartalsrapport-januari---mars-2005/"},{"d":"2005-04-26","n":"UTANSJÖ BRUK: CTMP-ANLÄGGNINGEN I KONTINUERLIG DRIFT ENLIGT TIDPLAN LÅGA PRISER PÅ AVVECKLAD MAGNEFIT BAKOM FÖRLUST","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/utansjo-bruk-ctmp-anlaggningen-i-kontinuerlig-drift-enligt-tidplan-laga-priser-pa-avvecklad-magnefit-bakom-forlust/"},{"d":"2005-04-25","n":"TIDPUNKT FÖR ROTTNEROS KVARTALSRAPPORT","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/tidpunkt-for-rottneros-kvartalsrapport/"},{"d":"2005-03-21","n":"KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/kallelse-till-bolagsstamma/"},{"d":"2005-02-23","n":"ROTTNEROS HÖJER PRISERNA FÖR CTMP","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/rottneros-hojer-priserna-for-ctmp/"},{"d":"2005-02-04","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/bokslutskommunike-2004/"},{"d":"2005-01-26","n":"NYTT SÄLJBOLAG GER FÖRSTÄRKT KUNDSERVICE","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2005/nytt-saljbolag-ger-forstarkt-kundservice/"},{"d":"2004-12-16","n":"VALLVIKS BRUK KONCENTRERAR PRODUKTIONEN TILL TVÅ MASSAKVALITETER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/vallviks-bruk-koncentrerar-produktionen-till-tva-massakvaliteter/"},{"d":"2004-12-07","n":"ROTTNEROS UPPHÖR MED TILLVERKNINGEN AV MAGNEFITMASSA VID UTANSJÖ BRUK I JANUARI","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-upphor-med-tillverkningen-av-magnefitmassa-vid-utansjo-bruk-i-januari/"},{"d":"2004-10-27","n":"SEK 150 MILJONER OBLIGATIONSLÅN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/sek-150-miljoner-obligationslan/"},{"d":"2004-10-26","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2004","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/delarsrapport-januari---september-2004/"},{"d":"2004-10-18","n":"ROTTNEROS ÖVERVÄGER ATT ÖVERKLAGA BESLUT HOS FINANSINSPEKTIONEN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-overvager-att-overklaga-beslut-hos-finansinspektionen/"},{"d":"2004-09-16","n":"PROGNOSJUSTERING FÖR 2004","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/prognosjustering-for-2004/"},{"d":"2004-09-16","n":"VERKSAMHETEN VID ROCKHAMMAR TIMBER UPPHÖR EFTER AVSLUTADE MBL-FÖRHANDLINGAR","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/verksamheten-vid-rockhammar-timber-upphor-efter-avslutade-mbl-forhandlingar/"},{"d":"2004-09-16","n":"ROTTNEROS BYGGER EN CTMP-ANLÄGGNING I UTANSJÖ OCH FÖRSTÄRKER SIN STÄLLNING SOM VÄRLDSLEDANDE PRODUCENT PÅ DENNA TYP AV MASSA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-bygger-en-ctmp-anlaggning-i-utansjo-och-forstarker-sin-stallning-som-varldsledande-producent-pa-denna-typ-av-massa/"},{"d":"2004-08-16","n":"ROTTNEROS INLEDER FÖRHANDLINGAR OM UPPHÖRANDE AV DRIFTEN VID ROCKHAMMAR TIMBER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-inleder-forhandlingar-om-upphorande-av-driften-vid-rockhammar-timber/"},{"d":"2004-07-26","n":"HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/halvarsrapport-januari---juni-2004/"},{"d":"2004-05-21","n":"ROTTNEROS HÖJER PRISERNA FÖR NBSK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-hojer-priserna-for-nbsk/"},{"d":"2004-05-06","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/aterkop-av-egna-aktier/"},{"d":"2004-05-05","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/aterkop-av-egna-aktier-2004-05-05/"},{"d":"2004-05-04","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/aterkop-av-egna-aktier-2004-05-04/"},{"d":"2004-04-29","n":"ROTTNEROS HAR INLETT ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-har-inlett-aterkop-av-egna-aktier/"},{"d":"2004-04-28","n":"BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/bolagsstammokommunike-fran-rottneros-ab/"},{"d":"2004-04-27","n":"FORTSATT PROJEKTERING AV CTMP-ANLÄGGNING VID UTANSJÖ BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/fortsatt-projektering-av-ctmp-anlaggning-vid-utansjo-bruk/"},{"d":"2004-04-27","n":"ROTTNEROS INVESTERAR I NY BIOPANNA, KRAFTIG MINSKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPPEN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-investerar-i-ny-biopanna-kraftig-minskning-av-koldioxidutslappen/"},{"d":"2004-04-27","n":"KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2004","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/kvartalsrapport-januari---mars-2004/"},{"d":"2004-04-16","n":"ROTTNEROS HÖJER PRISERNA FÖR CTMP","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-hojer-priserna-for-ctmp/"},{"d":"2004-03-30","n":"MILJÖTILLSTÅND FÖR OMBYGGNAD VID UTANSJÖ BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/miljotillstand-for-ombyggnad-vid-utansjo-bruk/"},{"d":"2004-03-24","n":"ROTTNEROS HÖJER PRISERNA FÖR CTMP","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/rottneros-hojer-priserna-for-ctmp-2004-03-24/"},{"d":"2004-03-19","n":"NY BRUKSCHEF FÖR ROTTNEROS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/ny-brukschef-for-rottneros-bruk/"},{"d":"2004-03-19","n":"KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/kallelse-till-bolagsstamma/"},{"d":"2004-02-18","n":"STYRELSELEDAMOT I ROTTNEROS AVLIDEN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/styrelseledamot-i-rottneros-avliden/"},{"d":"2004-02-05","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/bokslutskommunike-2003/"},{"d":"2004-01-28","n":"BESPARINGSPROGRAM I VALLVIK MINSKNING MED TIO TJÄNSTER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/besparingsprogram-i-vallvik--minskning-med-tio-tjanster/"},{"d":"2004-01-22","n":"POSITIV VINSTAVVIKELSE","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2004/positiv-vinstavvikelse/"},{"d":"2003-10-27","n":"VALLVIKS BRUK FÅR AVSLAG AV HÖGSTA DOMSTOLEN I MILJÖMÅL","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/vallviks-bruk-far-avslag-av-hogsta-domstolen-i-miljomal/"},{"d":"2003-10-23","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/delarsrapport-januari----september--2003/"},{"d":"2003-09-24","n":"ROTTNEROS HÖJER PRISET FÖR CTMP-MASSA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/rottneros-hojer-priset-for-ctmp-massa/"},{"d":"2003-08-29","n":"STOR EFTERFRÅGAN PÅ PAPPERSMASSA AV ASP BAKOM PLANERAD STOR OMBYGGNAD I UTANSJÖ","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/stor-efterfragan-pa-pappersmassa-av-asp-bakom-planerad-stor-ombyggnad-i-utansjo/"},{"d":"2003-08-01","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier/"},{"d":"2003-07-30","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-07-30/"},{"d":"2003-07-28","n":"HALVÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2003","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/halvarsrapport-januari--till-juni-2003/"},{"d":"2003-07-07","n":"ROTTNEROS AB ERSÄTTER BEFINTLIGT SYNDIKERINGSLÅN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/rottneros-ab-ersatter-befintligt-syndikeringslan/"},{"d":"2003-06-24","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-06-24/"},{"d":"2003-06-24","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-06-24/"},{"d":"2003-06-19","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-06-19/"},{"d":"2003-06-17","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-06-17/"},{"d":"2003-06-13","n":"VALLVIKS BRUK ÖVERKLAGAR MILJÖDOM I HÖGSTA DOMSTOLEN","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/vallviks-bruk-overklagar-miljodom-i-hogsta-domstolen/"},{"d":"2003-06-06","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-06-06/"},{"d":"2003-06-06","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-06-06/"},{"d":"2003-06-04","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-06-04/"},{"d":"2003-06-03","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-06-03/"},{"d":"2003-05-23","n":"BESLUT AV MILJÖÖVERDOMSTOLEN OM BIOLOGISK RENING VID VALLVIK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/beslut-av-miljooverdomstolen-om-biologisk-rening-vid-vallvik/"},{"d":"2003-05-08","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-05-08/"},{"d":"2003-05-06","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-05-06/"},{"d":"2003-05-05","n":"ROTTNEROS FORTSÄTTER ÅTERKÖPSPROGRAMMET AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/rottneros-fortsatter-aterkopsprogrammet-av-egna-aktier/"},{"d":"2003-04-29","n":"KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/kvartalsrapport-januari----mars-2003/"},{"d":"2003-04-03","n":"BESPARINGSMÅLET VID UTANSJÖ UPPNÅTT","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/besparingsmalet-vid-utansjo-uppnatt/"},{"d":"2003-03-28","n":"KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/kallelse-till-bolagsstamma/"},{"d":"2003-03-20","n":"ROTTNEROS HÖJER PRISET FÖR CTMP-MASSA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/rottneros-hojer-priset-for-ctmp-massa-2003-03-20/"},{"d":"2003-03-14","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-03-14/"},{"d":"2003-03-13","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-03-13/"},{"d":"2003-03-12","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-03-12/"},{"d":"2003-03-11","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-03-11/"},{"d":"2003-03-07","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-03-07/"},{"d":"2003-03-07","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-03-07/"},{"d":"2003-03-06","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-03-06/"},{"d":"2003-03-03","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-03-03/"},{"d":"2003-02-21","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-21/"},{"d":"2003-02-20","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-20/"},{"d":"2003-02-19","n":"ROTTNEROS HÖJER PRISERNA PÅ CTMP-PAPPERSMASSA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/rottneros-hojer-priserna-pa-ctmp-pappersmassa/"},{"d":"2003-02-18","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-18/"},{"d":"2003-02-17","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-17/"},{"d":"2003-02-14","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-14/"},{"d":"2003-02-13","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-13/"},{"d":"2003-02-13","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-13/"},{"d":"2003-02-11","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-11/"},{"d":"2003-02-10","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-10/"},{"d":"2003-02-07","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/aterkop-av-egna-aktier-2003-02-07/"},{"d":"2003-02-06","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2002","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/bokslutskommunike-2002-kvartalsrapport-oktober----december-2002/"},{"d":"2003-01-13","n":"ROTTNEROS HÖJER PRISERNA PÅ CTMP-PAPPERSMASSA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/rottneros-hojer-priserna-pa-ctmp-pappersmassa-2003-01-13/"},{"d":"2003-01-09","n":"EL-PRISERNA SÄKRADE 2003 OCH 2004","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2003/el-priserna-sakrade-2003-och-2004/"},{"d":"2002-12-20","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier/"},{"d":"2002-12-20","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-12-20/"},{"d":"2002-12-19","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-12-19/"},{"d":"2002-12-16","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-12-16/"},{"d":"2002-12-13","n":"ÅTGÄRDSPROGRAM VID UTANSJÖ BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/atgardsprogram-vid-utansjo-bruk/"},{"d":"2002-12-06","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-12-06/"},{"d":"2002-12-05","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-12-05/"},{"d":"2002-12-04","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-12-04/"},{"d":"2002-12-02","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-12-02/"},{"d":"2002-11-29","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-29/"},{"d":"2002-11-28","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-28/"},{"d":"2002-11-27","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-27/"},{"d":"2002-11-26","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-26/"},{"d":"2002-11-19","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-19/"},{"d":"2002-11-18","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-18/"},{"d":"2002-11-15","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-15/"},{"d":"2002-11-14","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-14/"},{"d":"2002-11-13","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-13/"},{"d":"2002-11-13","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-13/"},{"d":"2002-11-08","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-08/"},{"d":"2002-11-08","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-08/"},{"d":"2002-11-07","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-07/"},{"d":"2002-11-06","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-06/"},{"d":"2002-11-05","n":"ROTTNEROS INVESTERAR 40 MILJONER I VALLVIK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/rottneros-investerar-40-miljoner-i-vallvik/"},{"d":"2002-11-05","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-11-05/"},{"d":"2002-10-29","n":"ANDERS BYSTRÖM NY VICE VD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/anders-bystrom-ny-vice-vd/"},{"d":"2002-10-28","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-10-28/"},{"d":"2002-10-25","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-10-25/"},{"d":"2002-10-24","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2002 OCH KVARTALSRAPPORT JULI TILL SEPTEMBER 2002","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/delarsrapport-januari--till-september-2002-och-kvartalsrapport-juli--till-september-2002/"},{"d":"2002-10-21","n":"STRUKTURPROGRAM FÖRSTA UPPGIFTEN FÖR UTANSJÖS NYA VD","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/strukturprogram-forsta-uppgiften-for-utansjos-nya-vd/"},{"d":"2002-10-15","n":"NY VD FÖR UTANSJÖ BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/ny-vd-for-utansjo-bruk/"},{"d":"2002-10-01","n":"ROTTNEROS DRAR SIG UR INVESTERING I ESTLAND","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/rottneros-drar-sig-ur-investering-i-estland/"},{"d":"2002-09-13","n":"PRESSMEDDELANDE FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/pressmeddelande-fran-rottneros-ab/"},{"d":"2002-08-23","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-23/"},{"d":"2002-08-22","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-22/"},{"d":"2002-08-21","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-21/"},{"d":"2002-08-20","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-20/"},{"d":"2002-08-19","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-19/"},{"d":"2002-08-19","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-19/"},{"d":"2002-08-16","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-16/"},{"d":"2002-08-14","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-14/"},{"d":"2002-08-14","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-14/"},{"d":"2002-08-12","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-12/"},{"d":"2002-08-12","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-12/"},{"d":"2002-08-08","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-08/"},{"d":"2002-08-08","n":"PRESSMEDDELANDE FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/pressmeddelande-fran-rottneros-ab-2002-08-08/"},{"d":"2002-08-07","n":"PRESSMEDDELANDE FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/pressmeddelande-fran-rottneros-ab-2002-08-07/"},{"d":"2002-08-06","n":"PRESSMEDDELANDE FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/pressmeddelande-fran-rottneros-ab-2002-08-06/"},{"d":"2002-08-05","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-05/"},{"d":"2002-08-02","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-08-02/"},{"d":"2002-07-30","n":"HALVÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2002","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/halvarsrapport-januari-till-juni-2002/"},{"d":"2002-06-27","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-27/"},{"d":"2002-06-26","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-26/"},{"d":"2002-06-25","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-25/"},{"d":"2002-06-24","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-24/"},{"d":"2002-06-20","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-20/"},{"d":"2002-06-20","n":"PRESSMEDDELANDE FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/pressmeddelande-fran-rottneros-ab-2002-06-20/"},{"d":"2002-06-19","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-19/"},{"d":"2002-06-12","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-12/"},{"d":"2002-06-11","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-11/"},{"d":"2002-06-10","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/aterkop-av-egna-aktier-2002-06-10/"},{"d":"2002-06-07","n":"ROTTNEROS INLEDER NYTT ÅTERKÖPSPROGRAM AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/rottneros-inleder-nytt-aterkopsprogram-av-egna-aktier/"},{"d":"2002-06-04","n":"NY FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR I ROTTNEROS","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/ny-forsaljningsdirektor-i-rottneros/"},{"d":"2002-05-14","n":"KORROSION ORSAKEN TILL OLYCKA VID VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/korrosion-orsaken-till-olycka-vid-vallviks-bruk/"},{"d":"2002-04-24","n":"BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/bolagsstammokommunike-fran-rottneros-ab/"},{"d":"2002-04-24","n":"KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2002","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/kvartalsrapport-januari---mars-2002/"},{"d":"2002-03-20","n":"STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN NYTT ÅTERKÖPSPROGRAM","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/styrelsen-foreslar-stamman-nytt-aterkopsprogram/"},{"d":"2002-02-07","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET 2001","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/bokslutskommunike-helaret-2001/"},{"d":"2002-01-18","n":"NY INRIKTNING FÖR ROCKHAMMAR TIMBER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2002/ny-inriktning-for-rockhammar-timber/"},{"d":"2001-12-21","n":"PRODUKTIONS OCH MILJÖINRIKTADE INVESTERINGAR PÅ VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/produktions-och-miljoinriktade-investeringar-pa-vallviks-bruk/"},{"d":"2001-12-21","n":"ÅTERKÖPSPROGRAMMET AVSLUTAT, BOLAGET ÄGER TIO PROCENT AV AKTIERNA","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkopsprogrammet-avslutat-bolaget-ager-tio-procent-av-aktierna/"},{"d":"2001-12-20","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier/"},{"d":"2001-12-19","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-19/"},{"d":"2001-12-18","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-18/"},{"d":"2001-12-12","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-12/"},{"d":"2001-12-11","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-11/"},{"d":"2001-12-10","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-10/"},{"d":"2001-12-07","n":"UTANSJÖ BRUK AB INVESTERAR 39 MKR","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/utansjo-bruk-ab-investerar-39-mkr/"},{"d":"2001-12-07","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-07/"},{"d":"2001-12-06","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-06/"},{"d":"2001-12-05","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-05/"},{"d":"2001-12-04","n":"ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/aterkop-av-egna-aktier-2001-12-04/"},{"d":"2001-11-22","n":"PRESSMEDDELANDE FRÅN ROTTNEROS AB","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/pressmeddelande-fran-rottneros-ab/"},{"d":"2001-11-21","n":"ROTTNEROS VD KOMMENTERAR ANMÄLNINGSSKYLDIGHET","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/rottneros-vd-kommenterar-anmalningsskyldighet/"},{"d":"2001-11-20","n":"INRIKTNING PÅ MILJÖÅTGÄRDER PÅ VALLVIKS BRUK","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/inriktning-pa-miljoatgarder-pa-vallviks-bruk/"},{"d":"2001-10-25","n":"DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/delarsrapport-januari---september-2001/"},{"d":"2001-08-02","n":"HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2001","u":"/sv/press/pressmeddelanden-och-nyheter/2001/halvarsrapport-januari---juni-2001/"}]

Order book

Köp Volym     Volym Sälj

Kanske du är också intresserad av...