Skogliga tjänster

avverkning

Genom Nykvist Skogs erbjuder vi privata skogsägare skogliga tjänster

Skogen är ett arv som vi måste ta väl hand om för framtiden. Sverige har världens tuffaste lagar när det gäller skogsvård. Bra, tycker vi. Våra certifikat visar att virket kommer från skog som vårdats på rätt sätt.

Värmlandsbaserade Nykvist Skogs är en heltäckande skogsaktör som ingår i Rottneroskoncernen sedan 2020. Företaget bidrar till att säkra koncernens råvaruförsörjning, främst från den viktiga gruppen privata skogsägare som svarar för omkring hälften av skogsägandet i Sverige.

undefined

Rätt skogsvård håller skogen i bra skick och höjer värdet

När skog ska förvandlas till kronor och ören så gäller det att se helheten. Nykvist Skogs sätt att jobba är faktiskt ganska unikt. Det finns få lokala och fristående skogsföretag kvar.

Nykvist Skogs erbjuder alla typer av skogstjänster - markberedning, plantering,  röjning,gallring, avverkning och förvaltning. Den allra största delen handlar om virkeshandel.

Skogstjänster, Nykvist Skogs AB
undefined

Rådgivning, skogsbruksplaner och rågångrenovering

Nykvist Skogs kan besöka skogsägare för att ge råd och planera vilka åtgärder som kan göras i skogen utifrån hur de vill använda den. Med hjälp av en skogsbruksplan går det att se vad som behöver göras i skogen och även se det ekonomiska värdet i den. Även här kan vi hjälpa till. Väl utmärkta gränser mellan skogsfastigheter underlättar vid arbete i skogen. Vi hjälper till med renovering och nymarkering av dessa så kallade rågångar.

Rådgivning, Nykvist Skogs AB

Kontakt

Pär Skinnargård
Inköp
ROTTNEROS AB
Pär Skinnargård
Virkesdirektör Rottneros AB och Vd Nykvist Skogs

Läs mer om certifikat och hållbarhet