Finansiella data

Här presenteras Rottneroskoncernens resultaträkningar i sammandrag fördelat på kvartal. Under 2022 uppgick resultatet efter finansiella poster till 565 MSEK.

Kanske är du också intresserad av ...