Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra pressmeddelanden och bildarkiv.

Prenumerera

2024

25 apr 2024, 08:00 - Regulatorisk

Rottneros delårsrapport januari-mars 2024

Bra leveranser men produktionsstörningar
11 apr 2024, 08:07 - Icke regulatorisk

Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2024

Delårsrapporten för det första kvartalet 2024 publiceras den 25 april 2024, kl 8.00, och följs av en webbsänd livepresentation kl 12.00 samma dag.
20 mar 2024, 16:30 - Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Rottneros

18 mar 2024, 11:14 - Icke regulatorisk

Vallviks Bruk missar miljömål

När miljömålen för 2023 summerats vid Vallviks Bruk blir det bakläxa när det gäller värdena för klorat och fosfor. Det handlar om låga nivåer, men Rottneroskoncernen som har höga mål för sitt hållbarhets­arbete intensifierar nu sitt arbete för att uppnå målen för 2024.
28 feb 2024, 14:00 - Regulatorisk

Rottneros årsredovisning 2023 publicerad

Rottneros årsredovisning 2023 med hållsbarhetsrapport finns nu publicerad på bolagets hemsida, rottneros.se.
27 feb 2024, 08:00 - Icke regulatorisk

Nytt varumärke ­­­- Spring by Rottneros markerar koncernens satsning på CTMP

Idag introducerar Rottneros varumärket Spring by Rottneros - samma högkvalitativa CTMP massa som tidigare men med nu med ett eget namn. I samband med namnbytet till Spring förenklas även artikelstrukturen att harmonisera med det gängse sättet att klassificera olika CTMP kvaliteter på marknaden.
19 feb 2024, 15:00 - Icke regulatorisk

Klart med leverantörer till Rottneroskoncernens investering i förnyelsebar energi

I våras tog Rottneroskoncernens styrelse beslutet att investera 93 miljoner i en solcellspark och batterilager. Det är i led i koncernens strävan att öka andelen förnyelsebar el, men också för att minska exponeringen mot elmarknaden. Nu är upphandlingen klar. Det blir Nordic Solar som kommer leverera solcellerna och Powerworks står för batterilagret.
19 feb 2024, 11:00 - Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ)

19 feb 2024, 11:00 - Icke regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2024

Inför årsstämman den 20 mars 2024 föreslår Rottneros valberedning omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg, Johanna Svanberg och Magnus Wikström.
1 feb 2024, 08:00 - Regulatorisk

Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2023

Planerat underhållsstopp påverkar resultatet

· NETTOOMSÄTTNINGEN sjönk med 13 procent till 637 (730) MSEK. Exklusive slipmassa sjönk omsättningen med 1 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2023 sjönk omsättningen på grund av lägre leveransvolym.
 
· LISTPRISET för NBSK-massa var 19 procent lägre i både USD och SEK jämfört med fjärde kvartalet 2022. Jämfört med tredje kvartalet 2023 steg listpriset i USD med 1 procent men var oförändrat i SEK.
 
· PRODUCERAD VOLYM exklusive slipmassa uppgick till 80,1 (76,6) tusen ton, en ökning med 5 procent. Under kvartalet har Vallviks Bruk haft sitt årliga underhållsstopp.
 
· SÅLD VOLYM av sulfatmassa och CTMP uppgick till 84,5 (74,6) tusen ton.
 
· EBIT (rörelseresultat) var -100 (1) MSEK. Jämfört med samma kvartal 2022 var massapriserna lägre medan vedkostnaden var högre. Resultatet påverkades också av underhållsstoppet i Vallviks Bruk.
 
· NETTORESULTATET för kvartalet uppgick till -64 (9) MSEK och för helåret till 121 (565) MSEK. Resultat per aktie för 2023 var 0,79 (3,70) SEK.
 
· BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 66 (66)procent och tillgänglig likviditet uppgick till 528 (747) MSEK. Nettokassan uppgick till 105 MSEK.
 
· UTDELNING Baserat på årets resultat och den solida balansräkningen föreslår styrelsen en utdelning på 0,50 SEK/aktie.
Se fler

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Genom att prenumerera accepterar jag att Rottneros lagrar mina uppgifter. Läs mer från vår integritetspolicy.

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.