Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra pressmeddelanden och bildarkiv.

Prenumerera

2024

19 feb 2024, 15:00 - Icke regulatorisk

Klart med leverantörer till Rottneroskoncernens investering i förnyelsebar energi

I våras tog Rottneroskoncernens styrelse beslutet att investera 93 miljoner i en solcellspark och batterilager. Det är i led i koncernens strävan att öka andelen förnyelsebar el, men också för att minska exponeringen mot elmarknaden. Nu är upphandlingen klar. Det blir Nordic Solar som kommer leverera solcellerna och Powerworks står för batterilagret.
19 feb 2024, 11:00 - Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ)

19 feb 2024, 11:00 - Icke regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2024

Inför årsstämman den 20 mars 2024 föreslår Rottneros valberedning omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg, Johanna Svanberg och Magnus Wikström.
1 feb 2024, 08:00 - Regulatorisk

Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2023

Planerat underhållsstopp påverkar resultatet

· NETTOOMSÄTTNINGEN sjönk med 13 procent till 637 (730) MSEK. Exklusive slipmassa sjönk omsättningen med 1 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2023 sjönk omsättningen på grund av lägre leveransvolym.
 
· LISTPRISET för NBSK-massa var 19 procent lägre i både USD och SEK jämfört med fjärde kvartalet 2022. Jämfört med tredje kvartalet 2023 steg listpriset i USD med 1 procent men var oförändrat i SEK.
 
· PRODUCERAD VOLYM exklusive slipmassa uppgick till 80,1 (76,6) tusen ton, en ökning med 5 procent. Under kvartalet har Vallviks Bruk haft sitt årliga underhållsstopp.
 
· SÅLD VOLYM av sulfatmassa och CTMP uppgick till 84,5 (74,6) tusen ton.
 
· EBIT (rörelseresultat) var -100 (1) MSEK. Jämfört med samma kvartal 2022 var massapriserna lägre medan vedkostnaden var högre. Resultatet påverkades också av underhållsstoppet i Vallviks Bruk.
 
· NETTORESULTATET för kvartalet uppgick till -64 (9) MSEK och för helåret till 121 (565) MSEK. Resultat per aktie för 2023 var 0,79 (3,70) SEK.
 
· BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 66 (66)procent och tillgänglig likviditet uppgick till 528 (747) MSEK. Nettokassan uppgick till 105 MSEK.
 
· UTDELNING Baserat på årets resultat och den solida balansräkningen föreslår styrelsen en utdelning på 0,50 SEK/aktie.
19 jan 2024, 09:00 - Icke regulatorisk

Inbjudan till presentation av Rottneros bokslutskommuniké och rapport för Q4 2023

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2023 publiceras den 1 februari 2024,
kl 8.00, och följs av en webbsänd livepresentation kl 12.00 samma dag.

2023

14 dec 2023, 13:00 - Icke regulatorisk

Rottneros investerar i Blue Ocean Closures

Rottneros AB, en av världens ledande leverantörer av pappersmassa i utvalda nischer, investerar nu i Blue Ocean Closures och blir delägare i det svenska start-up-
företaget, som utvecklar egna fiberbaserade förpackningsmaterial. 
13 dec 2023, 13:00 - Icke regulatorisk

Anna Jonhed utsedd till vd för Rottneros Packaging

Anna Jonhed har utsetts till vd för Rottneros Packaging. Hon tillträder under första halvåret 2024 och kommer ingå i Rottneros koncernledning. Bakgrunden är att Rottneros Packaging nu går in i nästa fas som den ledande leverantören av högkvalitativa fiberbaserade förpackningar. Det innebär ett ökat fokus på att utveckla marknadspositionen och att med full kraft nå de rätta kunderna samt att öka produktionskapaciteten. Hittills har huvudfokus varit att utveckla produkten och produktionsprocessen.
26 okt 2023, 08:00 - Regulatorisk

Rottneros delårsrapport januari-september 2023

Positivt resultat visar på styrkan i Rottneros affärsmodell
16 okt 2023, 15:05 - Icke regulatorisk

Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2023

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 publiceras den 26 oktober 2023, kl 8.00, och följs av en webbsänd livepresentation kl 12.00 samma dag.
9 okt 2023, 07:30 - Icke regulatorisk

Rottneros förlänger med Sting Bioeconomy

Rottneros förlänger sitt engagemang som en aktiv partner i Sting Bioeconomy’s Industri Partner Program.

Industri Partner Programmet är en plattform och en katalysator för den viktiga gröna omställningen för att skapa en hållbar industri med minskad miljö- och klimatpåverkan.
Se fler

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Genom att prenumerera accepterar jag att Rottneros lagrar mina uppgifter. Läs mer från vår integritetspolicy.

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.