Rottnerosaktien

Rottneros informerar aktieägare och omvärlden genom
flera kanaler. Årsredovisningar, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och presentationer finns tillgängliga här:

Rapporter och presentationer

Aktieägare

Rottnerosaktien är sedan 1987 noterad på Nasdaq Stockholm och klassas som ett bolag i segmentet Basic Resources på Mid Cap. 

Korta fakta vid utgången av 2023:
- Rottneros börsvärde var cirka 1 868 MSEK
- Aktiekursen noterades till 12,18 SEK
- Antalet aktieägare var 14 651 
- Andelen utländska aktieägare var 67,1 procent 

Aktieägare

AktiekursRROS
 
 SEC ( %)

Aktiegraf

vindkraftverk

Hållbarhet

Rottneros bidrar till en renare värld genom våra produkter,
skapar stimulerande arbetstillfällen på små orter
och är långsiktigt hållbara och lönsamma.

Hållbarhet

Kanske är du också intresserad av ...