Om oss

Kvinna håller fram massa

Vi är specialister på pappersmassa

Rottneros är en av världens främsta producenter av förstklassig marknadsmassa till utvalda nischer, noterade på Nasdaq Stockholm. Koncernen utvecklar och tillverkar även hållbara förpackningslösningar.

Kort om oss

Verksamhet

Rottneros består av tvåmassatillverkande enheter - Rottneros Bruk och Vallviks Bruk. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar formpressad fiber samt Nykvist Skogs AB och SIA Rottneros Baltic som förser koncernen med råvara. 

Vår verksamhet

Rottneros i siffror
135
år

Rottneros har varit verksamma inom sektorn massatillverkning sedan 1887. Idag erbjuder koncernen kunder över hela välden såväl kemisk och mekanisk marknadsmassa som formpressade fiberprodukter och produktutveckling.

2 755
MSEK

Omsättningen år 2023 var 2 755 MSEK, en ökning med 3 procent och i linje med det långsiktiga målet. Produktionsvolymen under året var 351,7 tusen ton vilket är 10,8 tusen ton högre än föregående år. Produktionen av CTMP nådde 122 100 ton, vilket är ett nytt årsrekord. 

121
MSEK

Rottneros nettoresultat år 2023 uppgick till 121 MSEK. Baserat på årets resultat och den solida balansräkningen (66 procent) föreslår styrelsen en utdelning på 0,50 SEK/aktie.

Jobba hos oss

Välkommen till Rottneros. Här har du stora möjligheter att påverka, samla kunskap och utvecklas till din fulla potential.

Karriärsidorna

Vi respekterar alla, Vi är proffs,

Vi engagerar oss,

Rottneros grundläggande värderingar formar företagskulturen, sättet vi förhåller oss till varandra och hur vi bygger relationer. Värdegrunden är väl känd bland våra medarbetare och vi arbetar kontinuerligt med den. Det är i våra beteenden och ageranden som vi kan göra skillnad.

Vi engagerar oss i varandra, i samhället och driver verksamheten med så låg miljöpåverkan vi kan.

Vi respekterar alla människor och behandlar alla lika. 

Vi har höga krav på oss själva och varandra. Vi agerar alltid utifrån vår egen och andras säkerhet.

Vi älskar lösningar som kombinerar forskning, teknikutveckling och miljöattraktiva produkter. Vi vill förstå, föreslå och implementera i praktiken.