Om oss

Kvinna håller fram massa

Vi är specialister på pappersmassa

Rottneros är en av världens främsta producenter av förstklassig marknadsmassa till utvalda nischer, noterade på Nasdaq Stockholm. Koncernen utvecklar och tillverkar även hållbara förpackningslösningar.

Kort om oss

Man som lutar sig mot massabalar

Verksamhet

Rottneros består av tvåmassatillverkande enheter - Rottneros Bruk och Vallviks Bruk. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar formpressad fiber samt Nykvist Skogs AB och SIA Rottneros Baltic som förser koncernen med råvara. 

Vår verksamhet

Rottneros i siffror
135
år

Rottneros har varit verksamma inom sektorn massatillverkning sedan 1887. Idag erbjuder koncernen kunder över hela välden såväl kemisk och mekanisk marknadsmassa som formpressade fiberprodukter och produktutveckling.

2 980
MSEK

Omsättningen år 2022 var 2 980 MSEK, 28 procent högre än under år 2021. Produktionsvolymen under året var 397 100 000 ton vilket är 0,5 procent högre än föregående år.

565
MSEK

2022 var ett resultatmässigt rekordår för Rottneros, trots en turbulent omvärld. I jämförelse med året innan kunde vi öka vårt nettoresultat med 185 procent, till 565 MSEK. Resultatet per aktie steg med lika många procent till 3,70 SEK.

Jobba hos oss

Välkommen till Rottneros. Här har du stora möjligheter att påverka, samla kunskap och utvecklas till din fulla potential.

Karriärsidorna

Vi respekterar alla, Vi är proffs,

Vi engagerar oss,

Rottneros grundläggande värderingar formar företagskulturen, sättet vi förhåller oss till varandra och hur vi bygger relationer. Värdegrunden är väl känd bland våra medarbetare och vi arbetar kontinuerligt med den. Det är i våra beteenden och ageranden som vi kan göra skillnad.

Vi engagerar oss i varandra, i samhället och driver verksamheten med så låg miljöpåverkan vi kan.

Vi respekterar alla människor och behandlar alla lika. 

Vi har höga krav på oss själva och varandra. Vi agerar alltid utifrån vår egen och andras säkerhet.

Vi älskar lösningar som kombinerar forskning, teknikutveckling och miljöattraktiva produkter. Vi vill förstå, föreslå och implementera i praktiken.