Vallviks Bruk är världsledande inom nischer med höga kvalitetskrav

Vallviks Bruk i Söderhamn

Vallviks Bruk tillverkar långfibriga kemiska sulfatmassor och är bland annat en globalt ledande leverantör av E-massa och filtermassa. Sulfatprocessen som används är inte bara den vanligaste processen för framställning av kemisk massa utan metoden ger också en starkare massa. Fabrikens miljöpåverkan är låg tack vare produktionsprocessens avancerade kretslopp.

Bruket härstammar från 1908 och här arbetar cirka 180 personer.

97 procent av kok-kemikalierna som använts återvinns.

69 procent av elen tillverkas i bruket och 99 procent av de använda bränslena är fossilfria.

År 2023 på Vallviks Bruk
229 600
ton

Produktionen under 2023 uppgick till 229 600 ton, vilket är en ökning med cirka 1 procent jämfört med föregående år.

97
procent

Brukets återvinningscykel gör att cirka 97 procent av kemikalierna som används kan återanvändas. 

69
procent

Av elen som användes på Vallviks Bruk under år 2023 kom 69 procent från brukets egen produktion.

undefined

Robur Flash UKP

Vår extremt rena oblekta massa som gjort Rottneros till en globalt ledande leverantör av massa till elektriska isolationsmaterial. Kvaliteten passar också perfekt för tillverkning av vätskekartong och kaffefilter. 

Mer om Robur Flash UKP
undefined

Robur Flash ECF

Robur Flash ECF är vår blekta massa med hög styrka, renhet och porositet, vilket hjälpt oss bli en av världens ledande leverantörer av massa till luft- och vätskefilter.

Mer om Robur Flash ECF

Användnings­områden

Filter

Massans höga kvalitet, renhet och filtreringsförmåga gör att den är ett perfekt val till kaffefilter samt luft- och vätskefilter inom fordonsindustrin.

Filter

Elektrotekniska applikationer

Robur Flash UKP är extremt ren och vältvättad. Därför kan kvaliteten användas i de mest krävande elektrotekniska isolationsmaterial.

Elektrotekniska applikationer

Kartong

Massaegenskaperna hos Robur Flash gör att den passar utmärkt till kartonger och förpackningar - en växande marknad.

Kartong

Jobba hos oss

Välkommen till Vallviks Bruk utanför Söderhamn.
Oavsett om du arbetar som operatör, elektriker, laborant, ekonom eller axlar någon annan av alla våra yrkesroller,
så är du lika viktig här hos oss.

Lediga jobb

Att arbeta hos oss

Rottneros AB / Vallviks Bruk

Besöksadress

Vallviks Bruk

826 79 Vallvik

Adress

Rottneros AB / Vallviks Bruk
Box 144
826 23 Söderhamn