Fokusom­råden

Rottneros arbetar utifrån sex fokusom­råden; säkerhet, långsiktig lönsamhet, mångfald, kundnöjdhet, fossilfri produktion och miljöpåverkan. Våra fokusom­råden är formulerade utifrån intressenternas viktigaste krav och till hur stor grad Rottneros kan påverka och skapa värde.

undefined

Grund för beslut

Rottneros sex fokusom­råden är fördelade på tre målområden; sociala mål, miljömål och finansiella mål. Utfallet följs upp löpande och ligger sedan till grund för koncernens strategiska beslut och aktiviteter.

Rottneros utvalda fokusom­råden kan kopplas till fem av FN:s globala utvecklingsmål. 

Hållbarhets­mål
undefined

Skapa hållbara värden

Vårt ansvar sträcker sig utanför bolagets gränser. Ett långsiktigt ansvarsfullt företagande är basen för att fortsätta skapa rätt värden för våra intressenter. Rottneros ska fortsätta att göra skillnad. 

Intressentanalys

Kontakt

Christina Nyman
Hållbarhet/Miljö
ROTTNEROS AB/ VALLVIKS BRUK
Christina Nyman
Kvalitets- och hållbarhets­ansvarig
Christin Pihlgren
Hållbarhet/Miljö
ROTTNEROS AB/ROTTNEROS BRUK
Christin Pihlgren
Kvalitets- och hållbarhets­ansvarig

Kanske är du också intresserad av ...