Positionering

Rottneros strategi fokuserar på marknadsledarskap inom våra utvalda nischer och påöka den andel av försäljningen som går till marknader med en god tillväxt och lönsamhet. Organisationen jobbar även målmedvetet med att identifiera ytterligare segment med tillväxt där Rottneros konkurrensfördelar kan utnyttjas.

Nischer där Rottneros har tydliga konkurrensfördelar


Kartong och förpackningar

Koncernen fokuserar bland annat på att växa inom massa för kartong- och förpackningstillverkning. Här är marknadspositionen stark redan i utgångsläget.

Luft- och vätskefilter

Även på marknaden för massa till luft- och vätskefilter förväntas fortsatt tillväxt med utgångspunkt i Rottneros globalt ledande position.

E-massa

Ytterligare en viktig produkt är E-massa som lämpar sig utmärkt för exempelvis elektrisk isolering i transformatorer. Den kraftfulla ekonomiska expansionen i Asien och Latinamerika bidrar till ökad efterfrågan framöver.

Den pågående omställningen till förnyelsebara energikällor är också en viktig drivkraft. Den gör att fler transformatorer byggs, vilket ökar efterfrågan på E-massa. Vindkraftverken ligger ofta långt från elanvändarna. Därmed behöver helt ny infrastruktur byggas upp. Även ökningen av elektriska bilar kräver ny infrastruktur för att säkerställa laddningen.

Användnings­områden

Strategi

Kanske är du också intresserad av ...