Våra värderingar

Värderingarna formar vår kultur, sättet vi förhåller oss till varandra och hur vi bygger relationer. Det är i våra beteenden och ageranden vi kan göra skillnad.

Vi engagerar oss

Vi ska vara goda samhällsmedborgare och driva verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Kunder och personal ska alltid gå från Rottneros med en positiv känsla. Vi vill att kunder och andra i vår omvärld ser oss som ett nytänkande företag som engagerar sig och tar ställning för miljön.

Vi respekterar alla

Vi arbetar hårt för att vara en trygg och modern arbetsgivare som utvecklas i takt med tiden och värdesätter varje individ. Mångfald och oliktänkande uppmuntras. Det bygger vår kreativitet och innovationskraft.

Vi är proffs

Vi har höga förväntningar på oss själva och varandra. Vi tänker alltid säkerhet, vår egen och andras. Vi älskar lösningar som kombinerar forskning, teknikutveckling, miljöattraktiva produkter och förståelsen för vilka trender som driver människors beteenden och konsumtionsmönster. Vi i ger oss inte utan vill förstå, föreslå och implementera i praktiken.

Kanske är du också intresserad av ...