Specialister på pappersmassa och formpressad fiber

Rottneros utgår alltid från hållbar skog som råvara.

Medarbetarnas tekniska kompetens, tillgången på både kemisk och mekanisk massa och den höga kvaliteten på våra produkter gör oss till en förstklassig leverantör av marknadsmassa. Förnyelsebara produkter och hållbara lösningar är vår passion.

undefined

Världsledande leverantör av massa till våra utvalda nischer

Rottneroskoncernen är världsledande tillverkare av E-massa som används som isolationsmaterial till elektrotekniska applikationer. Vi är också en världsledande leverantör av massa till produktion av luft- och vätskefilter. Tillgången till både kemisk och mekanisk massa gör att vi kan kombinera kvaliteter till önskade egenskaper på massan.  

Våra produkter
undefined

Cirkulära och naturliga förpackningar som kan återvinnas eller komposteras

Miljö och hälsa styr allt fler människors val av produkter. Rottneros förpackningslösningar, Nature by Rottneros, har utvecklats av våra experter under många år. Idag vill många företag stärka sin hållbarhetsprofil och har upptäckt fördelarna med att använda Rottneros formpressade fiber till förpackningar. Nature by Rottneros är så naturlig att den kan komposteras eller återvinnas. 

Nature by Rottneros

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Kalender

2024-07-24
Delårsrapport jan-jun 2024
2024-10-23
Delårsrapport jan-sept 2024

Finansiell kalender

Senaste rapporten

05 Jul 2024

Delårsrapport januari-juni 2024

Alla rapporter & presentationer

Aktie

RROS
 
 SEC ( %)
Rottnerosaktien är sedan 1987 noterad på Nasdaq Stockholm och klassas som ett bolag i segmentet Basic Resources på Mid Cap.

Aktien

Bolagsstyrning

Det övergripande målet med bolagsstyrning är att på bästa sätt tillgodose ägarnas krav på avkastning på investerat kapital. Rottneos tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelse

Ledning

Bolagsstämma

Bolagsstyrning

Senaste Årsstämman

Rottneros AB årsstämma för år 2024 ägde rum onsdagen den 20 mars i Sunne. Här hittar du inspelningen av vd:s anförande samt dokumentation från bolagsstämman.

Bolagsstämma 2024

Hållbarhet

Rottneros bedriver en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet, bidrar till en renare värld genom våra produkter och skapar stimulerande arbetstillfällen på små orter.

Hållbarhet