Vår verksamhet

Rottneros består av två massatillverkande enheter - Rottneros Bruk och Vallviks Bruk. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar formpressad fiber, Nykvist Skogs AB och SIA Rottneros Baltic som förser koncernen med råvara. 

undefined

Vallviks Bruk

Vallviks Bruk producerar kemisk massa av högsta kvalitet. Bruket är bland annat globalt ledande inom filtermassa och E-massa till elektriska applikationer. 

Vallviks Bruk
undefined

Rottneros Bruk

Rottneros Bruk producerar olika varianter av flingtorkad mekanisk massa, där varje kvalitet har utvecklats för att ge slutapplikationen specifika egenskaper. 

Rottneros Bruk
undefined

Rottneros Packaging

Rottneros Packaging i Sunne har utvecklat en egen teknologi för fompressad fiber. Resultatet är Nature by Rottneros - förpackningslösningar av högsta kvalitet. 

Rottneros Packaging
undefined

Nykvist Skogs

Råvaruföretaget Nykvist Skogs ingår i Rottneroskoncernen sedan 2020 och drivs som ett självständigt dotterbolag. 

Nykvist Skogs

SIA Rottneros Baltic

Rottneros importerar en del av sin vedråvara från Lettland, via det egna dotterbolaget SIA Rottneros Baltic, som är en strategisk enhet i koncernens råvaruförsörjning. Bolaget har också möjlighet att bidra till anskaffning av vedråvara från övriga Baltikum. Denna import går främst till Vallviks Bruk.