Hållbarhet

flicka vid sjö med fibertråg

Hållbarhets­fokus

För Rottneros handlar hållbarhet om att koncernen byggs och utvecklas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Våra medarbetares säkerhet, miljövänliga produkter och ansvar för både den inre och yttre miljön är några av de viktigaste aspekterna av vårt hållbarhets­arbete.

Hållbarhets­rapportering

Innovation och utveckling

Förådsmedarbetare på Rottneros Bruk

Våra policies

Våra policies ger vägledning inför beslut och hjälper oss att uppnå önskat resultat på arbetsklimatet och följa gällande lagar. Uppförandekoden är känd hos alla medarbetare .

Uppförandekod

Antikorruptions­policy

Fler policies

Fokusom­råden

Rottneros arbetar utifrån sex fokusom­råden; säkerhet, långsiktig lönsamhet, mångfald, kundnöjdhet, fossilfri produktion och miljöpåverkan.
Dessa kan kopplas till fem av FN:s globala utvecklingsmål. 

Fokusom­råden

Kontakt

Christina Nyman
Hållbarhet/Miljö
ROTTNEROS AB/ VALLVIKS BRUK
Christina Nyman
Kvalitets- och hållbarhets­ansvarig
Christin Pihlgren
Hållbarhet/Miljö
ROTTNEROS AB/ROTTNEROS BRUK
Christin Pihlgren
Kvalitets- och hållbarhets­ansvarig

Kanske du är också intresserad av...