Spring by Rottneros

Spring by Rottneros - mekanisk massa med hög bulk, renhet och styvhet

Konsumenter vill ha en förpackning som inte avger lukt eller smak till livsmedlet, en självklarhet. Det är inte alla massor som passar för tillverkning av livsmedelskartong. Men vår högkvalitativa CTMP-massa Spring, har hög renhet, bulk och styvhet till låg vikt, vilket är värdefulla egenskaper för tillverkare av livsmedelsförpackningar.   

Tillväxten på marknaden för kartong drivs främst av den ökande efterfrågan från förpackningsindustrin, som påverkas av hållbarhets­trender och ekonomiska faktorer såsom konsumption och urbanisering.

Rottneros CTMP-massa har hög renhet, styrka och styvhet till låg vikt.

Vi bygger ut för att öka kapaciteten av mekanisk tillverkad massa vid Rottneros Bruk.

Rottneros är en specialist med fokus att möta kundens behov och utmaningar.

Tillverkning

Vedflisen förbehandlas med kemikalier vid förhöjd temperatur. När sedan flisen passerar mellan roterande malskivor kan fibrerna friläggas från varandra.
Massan flingtorkas för en öppen struktur och
packas till balar. Vid tillverkning av CTMP-massa
kan upp till 95 procent av veden tas tillvara.

Rottneros Bruk

Kartong

Den mekaniska massan gör att det går att
tillverka en tjockare, och därmed styvare,
kartong av samma mängd råvara. 

Kartong

Specialapplikationer

Den mekaniska massan kan skräddarsys
för ett antal olika specialapplikationer där freeness-, porositet- eller blekningsgrad
är avgörande.

Specialapplikationer

Formpressad fiber

Råvaran till våra egna våtformade
fibertråg består av 100% mekanisk
massa av ren skogsråvara.

Formpressad fiber

Kontakt

Erik Gillberg
Marknad/Försäljning
ROTTNEROS AB
Erik Gillberg
Försäljningschef, mekanisk massa
Kasper Skuthälla
Marknad/Försäljning
ROTTNEROS AB
Kasper Skuthälla
Marknads- och affärsutvecklings­direktör

Här hittar du mer relevant information