Vår historia

Rottneros har anor ända från 1630-talet då ett järnhammarbruk startades. I slutet av 1800-talet svidade bruket om till papperstillverkning och idag består Rottneroskoncernen av två massabruk, en utvecklingsenhet för formpressad fiber, en skogaktör och virkesinköpsbolag. Vi har alltså 400 års erfarenhet av utveckling och över 135 års erfarenhet av att ta tillvara skogen för att utveckla hållbara lösningar.

2022

Slipmassalinjen vid Rottneros Bruk läggs ner efter 130 år i produktion på grund av långsiktigt negativa utsikter för tryckpapper och försämringar på elmarknaden.

2020

Nykvist Skogs AB förvärvas för att utveckla koncernens råvaruförsörjning

2018

Rottneros Packaging flyttar produktionen till en nybyggd fabrik i Sunne.

2015

Investeringsprogrammet Agenda 500 inleds. Totalt investeras 1 miljard SEK över en femårsperiod. Produktionskapaciteten för massa ökar från 370 till 440 tusen ton. Investeringen omfattar även miljö- och energiåtgärder samt Rottneros Packaging.

2009

Under hösten genomförs en nyemission om 225 MSEK och en konvertering av skulder om 200 MSEK till aktier. Rockhammars Bruk avyttras till Korsnäs AB per den 1 april. Verksamheten vid koncernens spanska bruk, Rottneros Miranda, S.A upphör.

2006

Ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar livsmedelsförpackningar startas.

1995

Vallviks Bruk förvärvas från AssiDomän.

1987

Rockhammars Bruk förvärvas från bl a huvudägaren familjen Arel. I anslutning till förvärvet börsintroduceras Rottneros.

1887

Det första träsliperiet byggs i Rottnerosfallen. Därmed inleder Rottneros övergång från järnhantering till skogsindustri.

Kanske är du också intresserad av ...