Innovation

Blekt och oblekt massa


Rottneros går gärna in i startups och nya innovationsprojekt

Tänka modernt och agera snabbt är en bra sammanfattning på Rottneros arbetssätt för innovation. En orädd inställning gör att Rottneros gärna samarbetar med startups, går in i innovationsprojekt och är öppna för nya framtida möjligheter.

Ansvariga för koncernens strategiska hållbarhets­arbete, energiledning, digitalisering och kvalitetsutveckling ingår i Rottneros innovationsteam.

Möt Nils Hauri, chef för avdelningen Innovation

undefined

Återvinningsbara skruvkorkar

Rottneros gick in som delägare i det svenska start-up-företaget, Blue Ocean Closure i slutet av 2023. Under sina två första verksamhetsår har företaget fokuserat på att utveckla högkvalitativa, biobaserade och återvinningsbara skruvkorkar av papper i stor skala, med så kallad vakuum pressformningsteknik. Målet är att ersätta befintliga lösningar i plast på en global marknad. Rottneros ser verksamheten som ett komplement till vårt område inom våtformade förpackningslösningar.

Blue Ocean Closures
undefined

Startupengagemang i Biosorbe och Ecopals

Att vara en liten spetsaktör på en stor marknad har sina fördelar. Samarbetet med Ecopals har gått snabbt från första kontakt till kontrakt. Ecopals använder Rottneros Packagings teknik för sin produkt Greenwood, en byggkomponent som är både stark och lätt, och som kan ersätta tyngre komponenter i till exempel möbler och dörrar. 

Biosorbe tillverkar en absorbent som gör det möjligt att sanera till exempel olja i vatten. Rottneros har bidragit med kompetens, el i form av värme från torkprocessen och massa från bruket. Biosorbs fabrik ligger innanför Rottneros Bruks grindar.

Biosorbe
undefined

Partner till Sting Bioeconomy

Den som inte har en egen forskningsavdelning får jobba smartare. Rottneros samarbetar med Sting Bioeconomy, ett företag som stöder startups och affärsidéer inom bioekonomiområdet. Det är ett partnerskap som gör att Rottneros kan hitta idéer som passar ihop med Rottneros framtidstankar om biocirkularitet och nya användningsområden för den rena massa som bruken tillverkar. Bilden till vänster visar Greenwood av Ecopals, som nämns i stycket ovan.

Sting Bioeconomy
undefined

Energi och hållbarhet

Innovationsteamet jobbar även med energi och hållbarhet. En logisk lösning eftersom energianvändning är en viktig del i att kunna jobba hållbart på lång sikt. Lika viktigt är det att bygga in innovationstänkandet i hållbarhetsarbetet. Hållbara beteenden och arbetssätt sysselsätter medarbetarna lika mycket som tekniska lösningar. Läs intervjun med vår energiexpert Anna Boss.

Intervju med energispecialisten
undefined

Rottneros Packaging

Det växande dotterbolaget Rottneros Packaging fokuserar på att utveckla och producera formpressad fiber till bland annat återvinningsbara, formpressade fibertråg som ersätter plast. Idén föddes på Rottneros runt år 2000 och ledde till ett innovationsprojekt som fick internationell uppmärksamhet. Projektet gick över till bolag och produkten heter idag Nature by Rottneros.

Innovation har stort fokus på att hjälpa Rottneros att utvecklas på ett hållbart sätt för framtiden.

Rottneros Packaging

Kanske är du också intresserad av ...