Anna Boss, energispecialist

Civilingenjör Anna Boss är Rottneros energispecialist sedan början av 2023. Hon har arbetat med energifrågor i många år som forskare och konsult.

Anna Boss

Anna Boss var tidigare inhyrd för att göra en energikartläggning på Rottneros Bruk. När hon såg att Rottneros sökte en energispecialist till innovationsavdelningen var det helt rätt i tiden för henne.

-  Jag hade tröttnat på konsultarbetet och ville vara på en industri ”där det händer” och där man kan få följa projekten från start till mål, säger Anna Boss.

Energispecialistens arbetsdagar
- Min roll handlar om att samordna energifrågor och hur vi ska jobba med dem framåt – ta fram kartläggningar, planer och att följa upp. Det ingår också att bevaka omvärlden, t ex om det kommer nya smarta innovationer som kan vara användbara för oss, berättar Anna.

I en energikartläggning utreds exempelvis var elen kommer in i processerna, vad den används till, vilka flöden värmen har och var vi ska lägga våra resurser för att göra skillnad på bästa sätt.

- Vi är ett litet och bra gäng på Innovationsavdelningen, det är många som engagerar sig i projekten från flera av våra enheter, säger hon.

Solcellsparken minskar andelen köpt el
Anna är bland annat engagerad i två stora energiprojekt - en solcellspark och ett batterilager som byggs vid Rottneros Bruk. Just nu utvärderar projektgruppen de offerter som kommit in och inväntar diverse tillstånd.

- Vi behöver alltid el till fabriken. Vallviks Bruk har sin turbin och just nu finns inget motsvarande på Rottneros Bruk. Solcellsparken kommer att producera 3 GWh el/år, och på så sätt minska andelen köpt el.

Parken kommer att ligga på en slutdeponi på 3 Ha som står oanvänd, mellan bruket och E45. Den ska vara klar till sommaren 2024.

Batterilagret hjälper till att balansera elnätet
Batterilagret består av fyra stora batterier och byggs på en 400 kvm stor yta. Även den ska stå klar innan sommaren 2024. I det här fallet handlar det mer om försäljning av en tjänst för att balansera elnätet när behov uppstår. Behovet uppstår allt oftare med ökad andel förnyelsebar el på nätet.

- Svenska kraftnät betalar för el som kan levereras in på nätet inom loppet av någon sekund när frekvensen på nätet går ner, eller lagra upp el när frekvensen är för hög. Batterierna klarar av det här, förklarar Anna

El från kraftnätet måste produceras och konsumeras exakt samtidigt. Förutom batterierna behövs en växelriktare som omvandlar likström till växelström och en transformator för att få det till rätt spänningsnivå.

Kanske är du också intresserad av...