Utdelningspolicy

Rottneros ska dela ut 30-50 procent av nettoresultatet, i enlighet med gällande lånecovenanter.