Privacy policy

Välkommen till www.rottneros.com

Rottneros AB (publ) uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Vi vill att du ska känna att vi respekterar din integritet vilket du kan läsa mer om i vår policy för integritetsskydd.

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till denna Webbplatspolicy.

Allmänt om webbplatspolicyn

Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på www.rottneros.com får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I stycket "Rottneros AB:s policy för integritetsskydd" förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, dvs. information som kan identifiera dig som användare.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Rottneros AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Rottneros AB inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Rottneros AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Rottneros AB.

Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.