Rottneros styrelse

Styrelsen består av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter, samt två ledamöter och två suppleanter utsedda av de anställda. 

Per Lundeen
Styrelseledamot och styrelseordförande

Per Lundeen

Per Lundeen
Styrelseledamot och styrelseordförande

I styrelsen

Sedan 2016

Övriga pågående uppdrag

Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet. Styrelseordförande i Arctic Paper S.A., Nilsbyn Invest AB och Nordic Carton AB. Styrelseledamot i Fiskeby Board AB och Packbridge AB. Ej oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till Arctic Paper S.A.

Född

1955

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

250 000 aktier

Magnus Wikström
Styrelseledamot

Magnus Wikström

Magnus Wikström
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2023

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot i Ligna Energy AB och Cellfion AB. Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Född

1963

Utbildning

Civilingenjör, Teknisk doktor och docent i pappersteknik från KTH

Aktieinnehav

Inget

Johanna Svanberg
Styrelseledamot

Johanna Svanberg

Johanna Svanberg
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2022

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot Vänerexpressen AB, Styrelseledamot Bright Day Graphene AB, Styrelseledamot SOMAS Instrument AB, Vice ordförande VSV Frakt AB. Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Född

1958

Utbildning

Civilingenjör (kemiteknik)

Aktieinnehav

Inget

Roger Mattsson
Styrelseledamot

Roger Mattsson

Roger Mattsson
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2023

Övriga pågående uppdrag

Ledamot i revisionsutskottet. Styrelseordförande i Nemus Holding AB och Munkedal Skog AB. Styrelseledamot i Arctic Paper S.A. Finansdirektör för Nemus Holding AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till Arctic Paper S.A.

Född

1973

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

Inget

Conny Mossberg
Styrelseledamot

Conny Mossberg

Conny Mossberg
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2019

Övriga pågående uppdrag

Ledamot i ersättningsutskottet. VD i Munkedal Skog AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till Arctic Paper S.A.

Född

1966

Utbildning

Skogstekniker

Aktieinnehav

Inget

Julia Ondstad
Styrelseledamot

Julia Ondstad

Julia Ondstad
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2022

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot Nemus Holding AB, Styrelseledamot Munkedal Skog AB, Styrelseledamot Håfreströms Företagspark AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till Arctic Paper S.A.

Född

1978

Utbildning

Kandidatexamen i design marketing

Aktieinnehav

Inget

Mika Palmu
Styrelseledamot

Mika Palmu

Mika Palmu
Styrelseledamot

I styrelsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2016

Övriga pågående uppdrag

Ordförande för Unionen avd 23

Född

1975

Anställning

Produktionssamordnare, Vallviks Bruk AB

Aktieinnehav

Inget

Jimmy Thunander
Styrelsesuppleant

Jimmy Thunander

Jimmy Thunander
Styrelsesuppleant

I styrelsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2021

Övriga pågående uppdrag

Ordförande för Unionen Rottneros Bruk

Född

1975

Anställning

Operations manager at Rottneros Bruk AB.

Aktieinnehav

350 aktier

Jörgen Wasberg
Styrelsesuppleant

Jörgen Wasberg

Jörgen Wasberg
Styrelsesuppleant

I styrelsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2019

Övriga pågående uppdrag

Ordförande Pappers avd 106

Född

1975

Anställning

Operatör, Vallviks Bruk AB

Aktieinnehav

Inget

Jerry Sohlberg
Styrelseledamot

Jerry Sohlberg

Jerry Sohlberg
Styrelseledamot

I styrelsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2020

Övriga pågående uppdrag

Ordförande i Pappers avd 89

Född

1989

Anställning

Lagerarbetare, Rottneros Bruk AB

Aktieinnehav

Inget

Kanske är du också intresserad av ...