Rottneros styrelse

Styrelsen består av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter, samt två ledamöter och två suppleanter utsedda av de anställda. 

Per Lundeen
Styrelsens ordförande

Per Lundeen

Per Lundeen
Styrelsens ordförande

I styrelsen

Sedan 2016

Övriga pågående uppdrag

Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet. Styrelseordförande i Arctic Paper S.A., Nilsbyn Invest AB och Nordic Carton AB. Styrelseledamot i Fiskeby Board AB. Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till Arctic Paper S.A.

Född

1955

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

250 000 aktier

Magnus Wikström
Styrelseledamot

Magnus Wikström

Magnus Wikström
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2023

Övriga pågående uppdrag

Ledamot i revisionsutskottet. Styrelseordförande Cellfion AB. Styrelseledamot i Nexam Chemicals AB, Cellcomb AB och Ligna Energy AB. Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Född

1963

Utbildning

Civilingenjör, Teknisk doktor och docent i pappersteknik från KTH

Aktieinnehav

8 000 aktier

Johanna Svanberg
Styrelseledamot

Johanna Svanberg

Johanna Svanberg
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2022

Övriga pågående uppdrag

Ordförande i revisionsutskottet. Styrelseledamot Vänerexpressen AB och SOMAS Instrument AB. Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Född

1958

Utbildning

Civilingenjör (kemiteknik)

Aktieinnehav

Inget

Roger Mattsson
Styrelseledamot

Roger Mattsson

Roger Mattsson
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2016

Övriga pågående uppdrag

Ledamot i revisionsutskottet. Styrelseordförande i Nemus Holding AB och Munkedal Skog AB. Styrelseledamot i Arctic Paper S.A. Finansdirektör för Nemus Holding AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till Arctic Paper S.A.

Född

1973

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

Inget

Conny Mossberg
Styrelseledamot

Conny Mossberg

Conny Mossberg
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2019

Övriga pågående uppdrag

Ledamot i ersättningsutskottet. VD i Munkedal Skog AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till Arctic Paper S.A.

Född

1966

Utbildning

Skogstekniker

Aktieinnehav

Inget

Julia Ondstad
Styrelseledamot

Julia Ondstad

Julia Ondstad
Styrelseledamot

I styrelsen

Sedan 2022

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot Nemus Holding AB, Styrelseledamot Munkedal Skog AB, Styrelseledamot Håfreströms Företagspark AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till Arctic Paper S.A.

Född

1978

Utbildning

Kandidatexamen i design marketing

Aktieinnehav

Inget

Mika Palmu
Styrelseledamot

Mika Palmu

Mika Palmu
Styrelseledamot

I styrelsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2016.

Övriga pågående uppdrag

Ordförande för Unionen avd 23.

Född

1975

Anställning

Produktionstekniker, Vallviks Bruk AB

Aktieinnehav

Inget

Jimmy Thunander
Styrelsesuppleant

Jimmy Thunander

Jimmy Thunander
Styrelsesuppleant

I styrelsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2021

Övriga pågående uppdrag

Ordförande för Unionen, Rottneros Bruk.

Född

1975

Anställning

Driftledare, Rottneros Bruk AB.

Aktieinnehav

800 aktier

Jörgen Wasberg
Styrelsesuppleant

Jörgen Wasberg

Jörgen Wasberg
Styrelsesuppleant

I styrelsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2019

Övriga pågående uppdrag

Ordförande Pappers avd 106

Född

1975

Anställning

Operatör, Vallviks Bruk AB

Aktieinnehav

Inget

Jerry Sohlberg
Styrelseledamot

Jerry Sohlberg

Jerry Sohlberg
Styrelseledamot

I styrelsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2020

Övriga pågående uppdrag

Ordförande i Pappers avd 89

Född

1989

Anställning

Lagerarbetare, Rottneros Bruk AB

Aktieinnehav

Inget

Kanske är du också intresserad av ...