Möt våra medarbetare

Rottneros behöver många olika typer av experter och kompetenser − alla är en lika viktig del av Rottneros. Ditt engagemang kan lyfta avdelningen till en ny nivå och dina idéer kan inspirera och öppna upp nya vägar till utveckling, såväl för Rottneros som för dig själv.

Jimmy Thunander

Möt medarbetare på

Vallviks Bruk

Vallviks Bruk ligger utanför Söderhamn och här produceras en av världens renaste massaprodukter.

Katarina Holmsten, laborant

Magnus Öström, underhållsingenjör

Krister Tuhimaa, operatör

Fredrik Backman, produktionsledare

Dennis Hoffman, operatör

Thomas Frid, ingenjör, automation

Medarbetare på Rottneros AB, Rottneros Packaging 
och Nykvist Skogs

En medarbetare på Rottneros AB arbetar koncernövergripande, Nykvist Skogs finns i Gräsmark och erbjuder skogstjänster. Rottneros Packaging ligger i Sunne och utvecklar formpressad fiber.

Anna Boss, energispecialist

Lina Edin, ekonomichef

Emil Lundh, utvecklingsingenjör

Nils Hauri, chef innovation och strategiska projekt

Möt medarbetare på

Rottneros Bruk

Anrika Rotteros Bruk finns i Sunne. Här investerar vi i utökad kapacitet, solcellspark och batterilager.

Jerry Sohlberg, förrådet

Mattias Olsson, elektriker

Jimmy Thunander, driftledare

Stuart Whittaker, redovisningsekonom

Arbeta hos oss

Bli en del av Rottnerosfamiljen

Här hittar du alla lediga tjänster hos våra enheter i Sunne, Rottneros och Vallvik. Vi utökar koncernen i takt med våra investeringar och söker regelbundet förstärkningar inom någon av våra yrkesområden. Här ser du också när du kan söka till vår operatörsutbildning. Prenumerera gärna på lediga jobb!

Here you will find all available positions at our units in Sunne, Rottneros and Vallvik. We are expanding the group in step with our investments and are regularly looking for reinforcements in one of our professional areas. Here you can also see when you can apply for our operator training. Feel free to subscribe to vacancies!

Till lediga tjänster

Studenter

Vi erbjuder lärlingsutbildningar på gymnasienivå, ordnar traineeprogram för universitets- eller högskoleutbildade, praktikplatser och studiebesök.

Utbildning

Kanske är du också intresserad av...