Thomas Frid,
ingenjör och konstruktör

Thomas Frid på Vallviks Bruk är både automationsingenjör och instrumentkonstruktör. Han och avdelningen arbetar i många strategiska projekt som bidrar till modernisering av anläggningen, med större tillförlitlighet och säkerhet.

Thomas Frid

- Om man gör en liknelse med människokroppen kan man säga att elavdelningen är musklerna, system är hjärnan och Instrument är då fabrikens nervsystem. Informationsförmedling helt enkelt. Det berättar Thomas Frid, ingenjör på Automationsavdelningen.

Vilka arbetar på Instrument?
- Vi är sex tjänstemän på avdelningen Automation på Vallviks Bruk, med Tord Andersson som chef. Avdelningen innehåller systemingenjörer, planerare och konstruktörer för el och instrument. Samt elektriker och ”instrumentare”.

Vad gör Instrument?
- Ibland sitter instrumenten som vi läser av och styr inuti själva processen och ibland utanför. Det handlar om temperatur, flöde, tryck, och nivå.

- Signalerna som vi behandlar går vidare in till styrsystemen där systemingenjörerna tar vid. De presenterar informationen på skärmarna vid operatörsplatserna.

I vilken form jobbar ni?
- Vi jobbar en del i olika strategiska projekt, som vi blir tilldelade och som oftast slutförs under årets revisionsstopp. När vi i projekteringsfasen har processlösningarna klara för oss väljer vi och upphandlar styr- och reglerutrustning i samarbete med inköp. Montage, kabeldragningar, rörledningar etc görs uteslutande av externa entreprenörer i projekten. Man är även ansvarig för att leda instrumententreprenören i projekten.

- I slutfasen av projekten och vid uppstart av fabriken behövs det kontrolleras att allting fungerar som tänkt och därför har vi en hel del utcheckningar för att verifiera detta.

- I år har jag haft ett eget projekt som jag drivit och 6-7 projekt där jag fungerat som delprojektledare. Normalt tillhör ett projekt en specifik fabriksavdelning, men en del projekt spänner över flera avdelningar på bruket.

Kan du beskriva din roll som automationsingenjör?
- Jag jobbar en del proaktivt med vilken utrustning vi ska ha FU och vilket FU vi behöver. I rollen ingår att hänga med på vad som sker inom modern teknik och flytta fram positionerna på instrumentsidan. Då är det en fördel att jag har ett stort nätverk av motsvarande tjänster på andra bruk efter mina år som resande instrumentmontör. Det finns möjligheter att dela tips och erfarenheter.

Kan du beskriva din dubbla roll som instrumentkonstruktör?
- Man är ansvarig för att dokumentationen/ritningar m m för instrument är aktuell i pappersform och i IFS. Eftersom det görs kontinuerliga förändringar i fabriken på utrustning så behöver det uppdateras specifikationer och kretsscheman i CAD, uppdatering av reservdelar på förrådet och i IFS om man köper in ny utrustning.

Berätta om din bakgrund?
- Jag är född och uppvuxen i Söderhamn och gick Automation på gymnasiet. Instrument har jag jobbat med sedan jag gjorde lumpen - som instrumentinstallatör och entreprenör till exempelvis pappers-, energi- och läkemedelsindustrier. Jag var här i Vallvik redan 1989 när jag jobbade på Siemens, då byggdes i stort sett hela fabriken om och avdelningarnas manöverrum centraliserades ti ett DC.

- De sju närmaste åren innan jag började här 2015, var jag arbetsledare på Instrumentmontage i Bergvik och stationerad på BillerudKorsnäs i Gävle.

- Jag började alltså som instrumentkonstruktör, för att numera vara anställd som automationsingenjör. Det blev aldrig någon ny instrumentkonstruktörstjänst tillsatt, så de uppgifterna ligger på mig också. 

Har din roll ändrats under de år du har varit här?
- Vi har gjort en resa framåt på många sätt, t ex modernisering och ökad tillförlitlighet i anläggningen. Vi har även stegvis byggt om i fabriken för att få ett säkrare FU där det tidigare funnits risker i arbetsmomenten.

- Jag har också haft tur att komma hit i en tid när det investerats mycket i fabriken, bland annat för att möta upp för framtidens hårdare miljökrav.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Att få möjligheten att vara med att påverka och bidra med min kunskap och god anda för en framtida fabriksutveckling.

- Jag tycker vi är ett bra gäng här på Automation, och Tord är himla bra som chef.
Han håller ihop gruppen och ser till att vi drar åt samma håll. Vi är bra på att ge varandra feedback.

Kanske är du också intresserad av...