Marknad

massa

Användningen av cellulosafiber för tillverkning av papper, kartong, textilier och hygienprodukter världen över, uppgår till cirka 412 miljoner ton per år (2022). Lite mer än hälften av detta består av returfiber. Resten är så kallad nyfiber från barr- och lövträd, cirka 190 miljoner ton årligen.

Rottneros säljer marknadsmassa

Cirka 40 procent anyfibern (78 Mton) utgörs av marknadsmassa från ointegrerade bruk, utan egen förädlling. Om man utgår från hela världens användning av
cellulosafiber så motsvarar marknadsmassan 19 procent. 

Av marknadsmassan i världen är nästan hälften kemisk långfibermassa som tillverkas av barrved, likt Rottneros produktion vid Vallviks Bruk. Den mekaniska
massans andel är relativt blygsam.

Europa, som är Rottneros huvudmarknad, konsumerar drygt 19 miljoner ton marknadsmassa årligen, cirka 24 procent av världsförbrukningen. Ungefär hälften av marknadsmassan i världen, omkring 36 miljoner ton, förbrukas i Asien.

Rottneros leveranser och säljorganisation

Rottneros har en egen säljorganisation som täcker Norden och östra Europa. 
Försäljningen på den asiatiska marknaden sker med hjälp av handelshus. I Nordamerika och sydvästra delarna av Europa arbetar vi med agenter. 

Cirka 66 procent av Rottneros totala försäljning, baserad på omsättning, går till Europa, cirka 24 till Asien och cirka 9 procent till Nordamerika.

Rottneros positionering

Användnings­områden för våra produkter