Jerry Sohlberg, förrådet

Jerry Sohlberg är förrådsarbetare på Rottneros Bruk, ordförande i Pappers avdelning 89, sitter med i koncernens styrelse och i förvaltningsgrupper för olika it-system.

Kan du beskriva dina olika roller och vägen in till bruket?

- Jag kom till Rottneros Bruk redan 2016 och hade då en praktikplats som mekaniker. Vi skruvade och optimerade processen och arbetade samtidigt nära underhåll och övriga som körde fabriken. Det var roligt och jag trivdes så bra med alla kollegor här på bruket.
- För att få en fast anställning bytte jag tjänst till torkstädare på produktionsavdelningen och under den perioden ryckte jag även in som medarbetare på förrådet. När det blev en pensionsavgång där, sökte jag tjänsten och fick den. Att jobba på förrådet är väldigt olikt tjänsten på produktion. Men samarbetet är exakt lika viktigt oavsett plats.

Vad gör man som förrådsarbetare på Rottneros Bruk?
- Vi är två personer på förrådet och beställer vi alla reservdelar till fabriken, tillsammans med underhåll och produktion - från o-ringar och bult till motorer, kabel och givare. När vi behöver upphandla nya leverantörer och ta in offerter samarbetar vi med inköpsavdelningen. Det är perfekt för mig att ha en central roll, lära känna och hjälpa många olika kollegor att kunna sköta sitt dagliga jobb.

Du sitter också med i några olika förvaltningsgruppen för IT-system, berätta
- Jag har en IT-utbildning i botten och är certifierad programvarutestare. Även en utbildning i datateknik automation med el-inriktning finns med på meritlistan. Det finns alltså ett stort intresse för dessa områden och genom att sitta med i några förvaltningsgrupper för våra interna system, kan jag bidra med mina kunskaper.

Hur kom du in på ditt andra uppdrag som ordförande för Pappers avd 89?
- Jag har ett brinnande intresse för människor och att alla ska behandlas lika, och har sedan lång tillbaka varit engagerad i fackliga frågor. Cirka 50-75% av min ordinarie tjänst går till fackligt arbete. Det kan variera mellan 4 och 40 timmar på en vecka beroende på om det är lönerevision eller annat.
- Jag vill fortsätta att arbeta för att uppnå en riktigt, riktigt bra arbetsplats här på Rottneros och vara kvar många år framåt.

Kanske är du också intresserad av...