Nykvist Skogs AB

virkesköpare-i-skog-med-skogsägare

Råvaruföretaget Nykvist Skogs ingår i Rottneroskoncernen sedan 2020 och drivs som ett självständigt dotterbolag. Nykvist Skogs är en heltäckande och certifierad skogsaktör, verksamma i hela Värmland. De bidrar till att säkra koncernens råvaruförsörjning, främst genom samarbete med privata skogsägare, som svarar för omkring hälften av skogsägandet i Sverige.

Skogliga tjänster

Nykvist Skogs webbplats

Blev en del av Rottneros år 2020 för att säkra koncernens råvarutillgångar. Drivs som en oberoende skogsaktör.

Nykvist Skogs hjälper totalt cirka 1 000 skogsägare år efter år med alla typer av skogstjänster. 

Leveranserna går till Rottneros Bruk samt till sågverk och industrier i Värmland, södra Sverige och Norge.

skog

Certifierad skog

Nykvist Skogs kan hjälpa skogsägare att certifiera privata skogsägare genom Prosilva. Läs gärna mer om Nykvists certifikat och policyer och hur vi kan hjälpa dig.

Certifieringar

Kontakt


Pär Skinnargård
Inköp
ROTTNEROS AB
Pär Skinnargård
Virkesdirektör Rottneros AB och Vd Nykvist Skogs

Nykvist Skogs AB

Adress

Nykvist Skogs AB

Skolvägen 2

686 98 Gräsmark

Besök

Skolvägen 2

686 98 Gräsmark