DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2002 OCH KVARTALSRAPPORT JULI TILL SEPTEMBER 2002

2002-10-24, 15:40
 - Regulatorisk

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros med anor tillbaka till 1600-talet är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknadsledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

Lars Blecko är tillgänglig för frågor den 24 oktober på telefon 0581-37701 mellan kl. 15.00 och 16.00.

Den 25 oktober kl. 10.00 inbjuder vi till en press- och analytikerträff som äger rum hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6 B i Stockholm. Anmälan till Kristina Vogt, 08 – 587 11 23 eller e-post: kristina.vogt@halvarsson.se

För hela rapporten se bifogad fil

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')