DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2009

2009-10-23, 08:30
 - Regulatorisk

Detta är Rottneros

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund¬anpassad, hög-kvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans¬säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')