Rottneros årsredovisning 2023 publicerad

2024-02-28, 14:00
 - Regulatorisk
Rottneros årsredovisning 2023 med hållsbarhetsrapport finns nu publicerad på bolagets hemsida, rottneros.se.

Den engelska versionen beräknas publiceras vecka 13 2024.

Aktieägare och andra intressenter som önskar en tryckt version kan beställa den per email på: info@rottneros.com. Distribution av den tryckta årsredovisningen på svenska beräknas ske under vecka 12 2024, och av den engelska årsredovisningen under vecka 16 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB
+46 (0)270 622 70, monica.pasanen@rottneros.com

Denna information är sådan som Rottneros AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2024 kl 14.00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')