Krister Tuhimaa, operatör

Krister Tuhimaa från Söderhamn jobbar som operatör på OP2 (kokeriet) i Vallvik och är handledare på utbildningen för operatörer för fjärde gången. "Jag gick samma utbildning själv för 17 år sedan, så jag vet vad de går igenom."

Varför är du handledare på utbildningen?
- Jag och min kollega Örjan fick en förfrågan eftersom vi har gjort detta tidigare. Det tar såklart lite extra tid och engagemang från oss, man måste förklara samtidigt som man ska själv ska utföra åtgärderna. Men det är roligt.

Hur lägger ni upp den praktiska utbildningen?
- Vi brukar planera utifrån hur man själv skulle vilja ha det som elev. Vi startar på en väldigt låg nivå och i ett långsamt tempo. Succesivt stegrar vi svårighetsgraden och lägger in många repetitioner. Det krävs både praktik och teori, dvs att man går igenom de manualer som finns. Jag brukar säga att det sämsta du kan säga är att du förstår men så gör du inte det. Fråga hellre en gång för mycket än en för lite.

Vad är det svåraste med att vara handledare?
- Det kan vara svårt att få en uppfattning av vad eleven förstår och inte förstår ibland. Det krävs att man är aktiv och frågar själv som elev, annars vet vi handledare inte var vi ska lägga ribban.

Hur vet man att eleverna lärt sig allt det som de ska kunna?
- Som det är nu ligger mycket ansvar på oss som handledare att släppa fram den som man har lärt upp. Vi kan avgöra elevens kompetensnivå innan de blir erbjudna anställning. Det är inte alla som är mogna att ta eget ansvar direkt efter utbildningen, utan kan behöva gå med bredvid ett tag först.

- Släpper man en ny person ensam på ett moment man inte har erfarenhet från, kan det bli läskigt. Det här är en ganska farlig arbetsplats med höga tryck, värme och mycket kemikalier. Man behöver känna sig trygg och säker i det man gör för att i största möjliga mån undvika att olyckor sker.

Hur är det med säkerheten?
Säkerheten har blivit mycket bättre med åren, nu är den av högsta prioritet och går till och med före produktiviteten. De flesta är noga med all form av skyddsutrustning och om någon glömt något skydd så påminner vi. Det är med omsorg av varandra.

Vad brukar vara det svåraste att lära sig?
- Processen i sin helhet. Och det blir ofta en stress när mycket händer samtidigt på skärmarna, man hinner inte med. Ibland när man sitter ensam kan det dessutom komma in folk, ropa på radion och ringa i telefonen samtidigt.

Har du jobbat med samma kollega hela tiden?
- Ja, min kollega Örjan var den som lärde upp mig. Jag känner honom bättre än min egen sambo och vi trivs väldigt bra ihop. Hoppas de aldrig särar på oss!

- Faktum är att hela skiftlaget trivs väldigt bra ihop. Många av oss hittar på saker på fritiden också; går på konserter, åker mc, åker segelbåt etc. Vi får en så kallad skiftpeng som ska gå till aktiviteter, det kan bli bidrag till en kryssning för skiftlaget.

Kanske är du också intresserad av...