ANDERS BYSTRÖM NY VICE VD

2002-10-29, 14:22
 - Icke regulatorisk

Upplands Väsby 2002-10-29

Rottneros AB (publ.)

För ytterligare information: VD Lars Blecko, 08/59001000

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och f��rsäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 2.700 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')