NY INRIKTNING FÖR ROCKHAMMAR TIMBER

2002-01-18, 15:27
 - Icke regulatorisk

Investeringsbehovet i produktionsanläggningar och marknadsbearbetning för att genomföra den nya strategin beräknas till ca 25 Mkr under en tvåårsperiod.

Bakom beslutet, som har tagits av Rottneros styrelse, ligger en intern översyn under 2001 om den framtida inriktningen för marknad och produktion inom Rockhammar Timber. Hittills har denna resulterat i att en omfattande omorganisation har genomförts, varvid produktionen reducerats från två till ett skift.

Stockholm 2002-01-18

För ytterligare information kontakta VD och Koncernchef i Rottneros AB Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller VD Rockhammar Timber AB Anders Ek 0581-377 14

Rockhammar Timber är ett sågverk i södra Bergslagen med en produktionskapacitet om

90 000 m3 sågad vara. Rockhammar Timber är ett helägt dotterbolag till Rottneros AB.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')