PRESSMEDDELANDE FRÅN ROTTNEROS AB

2002-08-08, 09:35
 - Icke regulatorisk

Rottneros AB har den 7 augusti 2002 återköpt 65.000 aktier till en snittkurs av 8,91 kr. Transaktionerna genomfördes inom prisintervall 8,85 – 9,00 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 2.097.943 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188.432.105 aktier.

Upplands Väsby 2002-08-07

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller CFO Anders Byström 070-641 4914.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')