ROTTNEROS DRAR SIG UR INVESTERING I ESTLAND

2002-10-01, 15:11
 - Icke regulatorisk

- Den utvärdering av projektet som vi har gjort tillsammans med internationella experter visar att vinsten inte står i proportion till den finansiella exponeringen, säger Rottneros VD Lars Blecko.

Beslutet att inte delta i Estonian Cell medför inga kostnader för Rottneros.

Upplands Väsby 2002-10-01

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information: Lars Blecko, 08-59001000, 070-6414910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror, samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 880 anställda och omsätter 2,700 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')