ROTTNEROS INVESTERAR 40 MILJONER I VALLVIK

2002-11-05, 17:35
 - Icke regulatorisk

– Investeringen är ett led i ett projekt som syftar till att minska underhållskostnaderna vid våra fem bruk, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Upplands Väsby 2002-11-05

För ytterligare information: VD Lars Blecko, 08/5900 1010

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen be-står av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rott-neros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Mi-randa, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter drygt 2.700 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')