STRUKTURPROGRAM FÖRSTA UPPGIFTEN FÖR UTANSJÖS NYA VD

2002-10-21, 17:42
 - Icke regulatorisk

Utansjö Bruk, som ingår i Rottneroskoncernen har under en tid gått med förlust vilket bland annat beror på att nödvändiga strukturåtgärder inte har satts in i tid.

Vad åtgärdspaketet kommer att innehålla är enligt Lars Blecko ännu inte klart.

- Rune Hillström behöver rimlig tid på sig för att analysera Utansjö Bruk. Först därefter kan åtgärdsprogrammet fastläggas, vilket bör kunna ske senast i mitten av december. Sannolikt blir det en kombination av produktivitetshöjande och kostnadsbesparande åtgärder.

2002-10-21

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information: koncernchef Lars Blecko, 0612/716200, 070/6414910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbo-laget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror, samt råva-ruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 880 anställda och omsätter 2.700 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')