BESPARINGSMÅLET VID UTANSJÖ UPPNÅTT

2003-04-03, 13:21
 - Icke regulatorisk

Personalminskningen är en del i ett åtgärdsprogram som syftar till att stärka lönsamheten i Utansjö Bruk som har haft en otillfredsställande lönsamhet under flera år.

I åtgärdsprogrammet ingår även en satsning på marknadsåtgärder och på höjd produktkvalité som kommer att leda till en anpassning av Utansjös massakvaliteter till den nischstrategi som Rottneros-koncernen arbetar efter. Rottneros VD Lars Blecko konstaterar att den reserv på 20 MSEK som har avsatts för omstruktureringen av Utansjö Bruk kommer att vara tillräcklig för de planerade personalminskningarna, kvalitetshöjande åtgärderna samt marknadsinsatserna.

– Utansjö Bruk har under de senaste fyra månaderna hållit en jämn och hög kvalitet vid tillverkningslinjen för både slipmassa och sulfitmassa vilket har lett till en betydande kva-litetshöjning. Under slutet av förra året förvärvade koncernen marknadsrättigheter i Euro-pa vilket har stärkt Utansjös marknadsposition och utleveranser, säger Lars Blecko.

Upplands Väsby 2003-04-03

För ytterligare information: VD Lars Blecko, 08/59001000

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade träva-ror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 860 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')